Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Aktualizacje dla progr..NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 i.NET Framework 2.0 z SP2 mogą powodować wyświetl. numeru artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base zamiast pełnego tytułu aktualizacji w aplecie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania

WPROWADZENIE
W tym artykule opisano znany problem występujący podczas instalowania aktualizacji programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Ten problem polega na tym, że dla każdej aktualizacji programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w wersji angielskojęzycznej (Stany Zjednoczone) jest wyświetlany tylko identyfikator artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w oknie Dodawanie lub usuwanie programów. Jednak zgodnie z oczekiwaniami powinien być wyświetlany pełny tytuł aktualizacji. Ten problem nie ma praktycznie wpływu na instalowanie aktualizacji i można go zignorować.


Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2197146 — ostatni przegląd: 06/24/2010 06:18:00 — zmiana: 1.0

  • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
  • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
  • kbinfo kbsurveynew kbexpertiseinter KB2197146
Opinia
dy>