JAK: Przenoszenie bazy danych aparatu Jet i plików dziennika usługi NTFRS

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL221093
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

W TYM ZADANIU


WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.
Streszczenie
Transakcje usługi replikacji plików systemu NT (NTFRS) są przechowywane w bazie danych Ntfrs.jdb aparatu Jet i w zestawie plików dziennika, w lokalizacjach domyślnych %KatalogGłównySystemu%\Ntfrs\Jet i %KatalogGłównySystemu%\Ntfrs\Jet\Log. Jeśli to konieczne, administratorzy mogą przenieść plik Ntfrs.jdb i pliki dziennika na inną partycję logiczną lub na inny dysk fizyczny.OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości” w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze” i „Edytowanie danych Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować Awaryjny dysk naprawczy.

Nie istnieje interfejs użytkownika umożliwiający zmianę lokalizacji bazy danych NTFRS podczas lub po instalacji.


Przenoszenie pliku Ntfrs.jdb

  1. Zatrzymaj usługę FRS, wpisując polecenienet stop ntfrs.
  2. Zmodyfikuj klucz Working Directory (REG_SZ) znajdujący się w kluczu HKLM\SYSTEM\CCS\Services\NtFrs\Parameters Rejestru, tak aby odzwierciedlał nową ścieżkę (ścieżką domyślną jest %KatalogGłównySystemu%\Ntfrs).
  3. Uruchom usługę FRS, wpisując polecenienet start ntfrs.
Podczas uruchamiania usługi FRS w lokalizacji określonej w kroku 2 tworzone jest drzewo bazy danych usługi FRS. Struktura tego drzewa jest następująca:
Ntfrs
Ntfrs\Jet
Ntfrs\Jet\Log
Ntfrs\Jet\Sys
Ntfrs\Jet\Temp
Administrator i konta systemowe mają pełną kontrolę nad wszystkimi plikami i folderami w tym drzewie, w tym nad plikiem Ntfrs.jdb w folderze Jet.

FRS NTFRS przenoszenie zmiana
Właściwości

Identyfikator artykułu: 221093 — ostatni przegląd: 12/05/2015 13:12:22 — zmiana: 1.2

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Server

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbenv kbproductlink KB221093
Opinia