OFF2000: Wystąpił błąd wewnętrzny 2893 podczas podawania długiej nazwy firmy

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL221374
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas instalowania pakietu Office może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Błąd wewnętrzny 2893: Skontaktuj się z obsługą techniczną produktu, aby uzyskać pomoc.
Po kliknięciu przycisku OK instalacja jest kontynuowana.
Przyczyna
Taki błąd może wystąpić w przypadku podania nazwy firmy o długości przekraczającej 52 znaki przy użyciu którejkolwiek z następujących metod:
 • Wstawienie wiersza przy użyciu właściwości COMPANYNAME w sekcji Options w pliku Setup.ini.

 • Wpisanie nazwy w polu Firma w kroku 5 Kreatora instalacji niestandardowej

 • Dodanie właściwości COMPANYNAME w wierszu polecenia po uruchomieniu Instalatora pakietu Office w oknie dialogowym Uruchamianie.
UWAGA: Pola Nazwa użytkownika i Nazwa organizacji na stronie Informacje o kliencie Kreatora instalacji niestandardowej są ograniczone do 51 znaków.
Obejście problemu
Aby obejść ten problem, kliknij przycisk OK po pojawieniu się komunikatu o błędzie i normalnym ukończeniu instalacji. Po zastosowaniu tej metody nazwa firmy zostanie obcięta po 52 znakach.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Materiały referencyjne
Więcej informacji dotyczących instalacji pakietu Office 2000 podano w dokumentacji zestawu Microsoft Office 2000 Resource Kit. Dokumentację można wyświetlić w trybie online pod adresem: Aby wyświetlić więcej artykułów dotyczących rozwiązywania określonych błędów Instalatora pakietu Office, kliknij łącze poniżej: Aby wyświetlić więcej artykułów z informacjami ogólnymi na temat rozwiązywania błędów pakietu Office, kliknij łącze poniżej:
OFF2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 221374 — ostatni przegląd: 02/23/2014 08:09:09 — zmiana: 5.1

 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbbug kberrmsg kbpending xlwinsetup KB221374
Opinia