Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak ręcznie przywrócić rejestr systemu Windows 98/Me

Streszczenie
W tym artykule opisano sposób przywrócenia rejestru systemu Windows 98 lub Windows Millennium Edition (Me).
Więcej informacji
W normalnych warunkach system Windows jest w stanie wykryć błędy rejestru i usunąć je automatycznie. Jeśli jednak system Windows nie jest w stanie tego zrobić, istnieje możliwość przywrócenia poprzedniej kopii rejestru ręcznie. Każdego dnia po udanym uruchomieniu komputera system Windows wykonuje kopię zapasową rejestru. Domyślnie jest przechowywanych pięć poprzednich kopii rejestru. Aby przywrócić jedną z tych poprzednich kopii:
  1. Uruchom komputer, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL, a następnie wybierz z menu startowego systemu Windows 98 opcję Tylko wiersz polecenia trybu awaryjnego. Użytkownicy systemu Windows Me mogą uruchomić komputer z dysku startowego.
  2. W trybie MS-DOS wpisz polecenie cd\windows\command, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Gdzie windows jest nazwą folderu, w którym został zainstalowany system Windows.

  3. W wierszu polecenia C: wpisz scanreg /restore, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  4. Wybierz poprzedni rejestr, który chcesz przywrócić, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Uwaga: Dobrze działający rejestr można rozpoznać po słowie „Uruchomiono” obok daty.

  5. Po otrzymaniu powiadomienia, że został przywrócony dobrze działający rejestr, naciśnij klawisz ENTER, aby ponownie uruchomić komputer.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące narzędzia Kontroler Rejestru systemu Windows, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

183887 Description of the Windows Registry Checker Tool (Scanreg.exe)
98
Właściwości

Identyfikator artykułu: 221512 — ostatni przegląd: 01/10/2005 09:40:17 — zmiana: 1.1

Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows Millennium Edition

  • kbenv kbhowto KB221512
Opinia