Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis Kreatora importu/eksportu dostępnego w programie Internet Explorer w wersji 5.0 lub nowszej

Streszczenie
W tym artykule opisano, jak korzystać z Kreatora importu/eksportu dostępnego w programie Internet Explorer w wersji 5.0 lub nowszej.
Więcej informacji
Korzystając z Kreatora importu/eksportu dostępnego w programie Internet Explorer w wersji 5.0 lub nowszej, można importować lub eksportować elementy ulubione i pliki cookie. Kreatora importu/eksportu można używać do wykonywania następujących zadań:
 • Importowanie istniejących zakładek programu Netscape Navigator z pliku Bookmark.htm.
 • Importowanie z pliku Bookmark.htm elementów ulubionych wyeksportowanych z programu Internet Explorer.
 • Eksportowanie istniejących elementów ulubionych programu Internet Explorer do pliku Bookmark.htm.
 • Importowanie istniejących plików cookie programu Netscape Navigator z pliku Cookies.txt.
 • Importowanie z pliku Cookies.txt plików cookie wyeksportowanych z programu Internet Explorer.
 • Eksportowanie istniejących plików cookie programu Internet Explorer do pliku Cookies.txt.
Aby uruchomić Kreatora importu/eksportu, kliknij polecenie Importuj i eksportuj w menu Plik w programie Internet Explorer, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Kreatora importu/eksportu, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
217236 Error Message When Importing Favorites
221045 Unable to Export Favorites or Cookies
221067 Options Unavailable in the Import/Export Wizard
152681 How to Use Netscape Navigator Bookmarks in Internet Explorer
Właściwości

Identyfikator artykułu: 221523 — ostatni przegląd: 11/03/2005 13:24:00 — zmiana: 4.1

 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • kbinfo KB221523
Opinia