Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak włączyć rejestrowanie debugowania środowiska użytkownika w detalicznych kompilacjach systemu Windows

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL221833
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.
Streszczenie
Rejestrowanie debugowania procesów profili użytkowników i zasad systemowych w systemie Microsoft Windows NT 4.0 wymaga sprawdzonej kompilacji pliku Userenv.dll. Ta funkcja jest dołączona do systemów Windows 2000 i Windows XP Professional i można ją włączyć przez zmodyfikowanie Rejestru na komputerze, na którym ma odbywać się rejestrowanie.

Wyniki rejestrowania mogą być pomocne przy rozwiązywaniu problemów z przetwarzaniem profili użytkowników i zasad grupy i należy włączać rejestrowanie tylko w tym celu.
Więcej informacji
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości” w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze” i „Edytowanie danych Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować awaryjny dysk naprawczy.

Użyj Edytora Rejestru, aby dodać następującą wartość Rejestru (lub zmodyfikować ją, jeśli już istnieje):
Klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Wartość: UserEnvDebugLevel
Typ wartości: REG_DWORD
Dane wartości: 10002 (Hex)
Po wprowadzeniu tej zmiany uruchom ponownie komputer. Plikiem dziennika jest %SystemRoot%\Debug\UserMode\Userenv.log.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 221833 — ostatni przegląd: 09/19/2003 17:52:00 — zmiana: 1.2

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbhowto kbtool KB221833
Opinia