JAK: Zmiana domyślnego widoku Eksploratora Windows na Mój komputer

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL221878
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Po otwarciu Eksploratora Windows za pomocą skrótu Eksplorator Windows w menu Start domyślnie zaznaczony jest folder Moje dokumenty. W tym artykule opisano, jak zmienić ten widok domyślny na Mój komputer.

Zmiana domyślnego widoku Eksploratora Windows na Mój komputer

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, a następnie wskaż polecenieAkcesoria.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy skrótEksplorator Windows, a następnie kliknij polecenieWłaściwości.
  3. W poluObiekt docelowyzastąp bieżący tekst następującym:
    %KatalogGłównySystemu%\explorer.exe /e,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
  4. Kliknij przycisk OK.

Aby powrócić do domyślnego ustawienia Eksploratora Windows, wpisz następujący tekst w poluObiekt docelowy:
%KatalogGłównySystemu%\explorer.exe /e,::{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}


Właściwości

Identyfikator artykułu: 221878 — ostatni przegląd: 12/05/2015 13:19:42 — zmiana: 1.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbenv kbui KB221878
Opinia