Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Błąd „Rozmiar załącznika przekracza dopuszczalny limit” podczas dodawania dużego załącznika do wiadomości e-mail w programie Outlook 2010

Symptomy


Podczas próby dodania załącznika do wiadomości e-mail w programie Microsoft Office Outlook 2010 zwracany jest następujący komunikat o błędzie:

Rozmiar załącznika przekracza dopuszczalny limit.

Zrzut ekranu z tym błędem.
Przyczyna
Ten problem ma jedną z poniższych przyczyn, zależnie od rodzaju używanego konta e-mail.

Internetowe konto e-mail (POP3, IMAP lub HTTP)

Ten komunikat o błędzie jest zwracany, ponieważ w programie Outlook 2010 wprowadzono nowy domyślny limit rozmiaru załącznika wynoszący 20 megabajtów (20480 KB) dla internetowych kont e-mail. Dzięki temu limitowi można zapobiec wielokrotnym próbom przekazania bardzo dużych załączników o rozmiarach przekraczających limity stosowane przez większość usługodawców internetowych. Ten limit ma zastosowanie w przypadku dodawania jednego dużego załącznika o rozmiarze przekraczającym 20 megabajtów (MB) lub kilku załączników o łącznym rozmiarze przekraczającym 20 MB.

Konto e-mail programu Microsoft Exchange Server

W przypadku korzystania ze skrzynki pocztowej programu Exchange Server ten komunikat o błędzie jest domyślnie zwracany po dołączeniu co najmniej jednego elementu do wiadomości, gdy łączny rozmiar załączników przekracza 10 MB (10240 KB). Ten limit dotyczący załączników nie ma związku z nowym limitem dla internetowych kont e-mail wprowadzonym w programie Outlook 2010. Limit dotyczący skrzynki pocztowej programu Exchange jest związany z ustawieniem Maksymalny rozmiar wysyłania konfigurowanym w oknie dialogowym Właściwości ustawień transportu przez administratora programu Exchange.

Zrzut ekranu: okno dialogowe Właściwości ustawień transportu.

Rozwiązanie
Procedura modyfikowania domyślnego limitu dotyczącego załączników zależy od typu konta e-mail używanego w programie Outlook 2010.

Ważne Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową Upewnij się, że znasz sposób przywrócenia rejestru w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikacji rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemach Windows XP i Windows Vista

Internetowe konto e-mail (POP3, IMAP lub HTTP)

Aby samodzielnie zmodyfikować domyślny limit rozmiaru załączników dotyczący internetowego konta e-mail w programie Outlook 2010, wykonaj następujące czynności:
 1. Zakończ pracę programu Outlook.
 2. Uruchom Edytor rejestru.
 3. Zlokalizuj i zaznacz jeden z następujących podkluczy rejestru:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences
  Uwaga Jeśli ta ścieżka rejestru nie istnieje, należy ją utworzyć ręcznie.
 4. W obszarze tego podklucza dodaj następujące dane rejestru:

  Typ wartości: DWORD
  Nazwa wartości: MaximumAttachmentSize
  Dane wartości: Liczba całkowita określająca największy dopuszczalny łączny rozmiar załączników. Aby na przykład skonfigurować limit o wartości 30 MB, określ wartość 30720 (dziesiętnie).
  Uwagi
  • Aby nie konfigurować limitu dla załączników, należy określić wartość zero (0).
  • Aby skonfigurować limit mniejszy niż wartość domyślna 20 MB, należy określić wartość mniejszą niż 20 MB.
 5. Zamknij Edytor rejestru.
 6. Uruchom program Outlook.

Konto e-mail programu Microsoft Exchange Server

W przypadku korzystania z konta programu Exchange Server w programie Outlook 2010 nie jest stosowany nowy limit o wartości 20 MB, który dotyczy internetowych kont e-mail. Zamiast tego program Outlook stosuje limit skonfigurowany na serwerze programu Exchange. Aby zmodyfikować ustawienie służące do sterowania rozmiarem wiadomości wysyłanych za pośrednictwem konta programu Exchange Server, wykonaj poniższe czynności.

Uwagi
 • Te czynności dotyczą programu Exchange Server 2007. Podobne czynności należy wykonać w przypadku innych wersji programu Exchange.
 • To ustawienie programu Exchange Server dotyczy wszystkich wersji programu Outlook, a nie tylko programu Outlook 2010.
 • Tylko administrator programu Exchange może wprowadzić zmiany podane w poniższej procedurze. Zwykli użytkownicy nie mają dostępu do Konsoli zarządzania programu Exchange.
 1. Uruchom Konsolę zarządzania programu Exchange.
 2. W obszarze Konfiguracja organizacji kliknij pozycję Transport centralny.
 3. Na karcie Ustawienia globalne kliknij pozycję Ustawienia transportu. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zrzut ekranu z tym krokiem.
 4. W sekcji Ustawienia transportu w okienku Akcje kliknij pozycję Właściwości.
 5. Na karcie Ogólne w oknie dialogowym Właściwości ustawień transportu skonfiguruj wartość ustawienia Maksymalny rozmiar wysyłania (KB).
 6. Kliknij przycisk OK.
Uwaga W związku z tym, że serwer programu Exchange ma pamięć podręczną dla różnych ustawień, ta zmiana nie zostanie uwzględniona natychmiast. Zanim program Outlook rozpozna tę zmianę, może upłynąć kilka godzin.

Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2222370 — ostatni przegląd: 09/29/2016 06:47:00 — zmiana: 7.0

Microsoft Outlook 2010

 • KB2222370
Opinia