OL2000: Co to jest załącznik Oledata.mso wysyłany przez klienta poczty pakietu Office razem z obiektami osadzonymi

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL222330
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
W odebranej wiadomości pocztowej znajduje się dodatkowy załącznik – plik Oledata.mso. W programie Eudora może on mieć rozszerzenie .wmz i być wyświetlany razem z wbudowanym plikiem załącznika.Tego pliku nie można otworzyć, ani zmodyfikować.
Przyczyna
Otwierana wiadomość pocztowa z wbudowanym załącznikiem utworzonym w programie Microsoft Word 2000 została wysłana z komputera, którego domyślnym formatem wysyłania poczty jest HTML. Do wyświetlenia wiadomości używany jest program inny niż Outlook 2000.
Więcej informacji
Do wysyłania wiadomości HTML z dołączonymi dokumentami pakietu Microsoft Office 2000 stosowany jest format wiadomości HTML programu Outlook, a nie format koperty z wiadomością pakietu Office. W pliku Oledata.mso znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego wyświetlenia załącznika w programie, za pomocą którego wiadomość została wysłana. Jest to proces określany jako „round tripping”. Plik ten nie zawiera żadnych użytecznych informacji, a jego modyfikacja nie jest możliwa. Nie należy usuwać tego pliku; brak tego pliku mógłby uniemożliwić wyświetlenie pliku załącznika.

Po otwarciu wiadomości HTML na komputerze, na którym nie zainstalowano programu Outlook 2000, plik Oledata.mso będzie pokazywany jako dodatkowy plik załącznika.
OL2K
Właściwości

Identyfikator artykułu: 222330 — ostatni przegląd: 12/05/2015 13:24:58 — zmiana: 1.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbdta KB222330
Opinia