Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak dodawać lub usuwać składniki systemu Windows przy użyciu narzędzia Sysocmgr.exe

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule opisano, jak dodawać lub usuwać składniki systemu Windows przy użyciu narzędzia Sysocmgr.exe.
Więcej informacji
Narzędzia Sysocmgr.exe można używać w wierszu polecenia do dodawania lub usuwania składników systemu Windows. Z narzędziem Sysocmgr.exe można stosować następujące przełączniki wiersza polecenia:
  • /i:ścieżka do pliku Sysoc.inf, gdzie ścieżka do pliku Sysoc.inf jest pełną ścieżką do pliku Sysoc.inf, na przykład:

    c:\windows\inf\sysoc.inf						
  • /u:ścieżka do pliku odpowiedzi, gdzie ścieżka do pliku odpowiedzi jest pełną ścieżką do pliku odpowiedzi, który zawiera listę elementów do dodania lub usunięcia.
  • /q — powoduje uruchomienie narzędzia Sysocmgr.exe w trybie cichym (bez wyświetlania stron)
  • /r — powoduje pominięcie ponownego rozruchu (jeśli jest to konieczne)
Uwaga Ta procedura nie działa i nie jest obsługiwana w przypadku usługi faksowania firmy Microsoft, programu Windows Media Player, modelu COM+ i narzędzia Distributed Transaction Coordinator. Są to składniki, których nie można usunąć. Ponadto w systemie Windows 2000 ta procedura nie działa przypadku usługi faksowania firmy Microsoft. Dzieje się tak, ponieważ usługa faksowania systemu Microsoft nie jest indywidualnym składnikiem systemu Windows 2000. Jest ona składnikiem podrzędnym większej grupy w systemie Windows 2000.

Plikiem odpowiedzi może być dowolny plik odpowiedzi systemu Windows. Plik ten analizuje wyłącznie sekcje [Components] i [NetOptionalComponents]. Oto przykładowa zawartość pliku:
[Components]Netoc = onReminst = onPaint = offpinball = offSolitaire = off[NetOptionalComponents]lpdsvc = 1SimpTcp = 1wins = 1				
Aby rozpocząć instalowanie lub odinstalowywanie tych składników przy użyciu narzędzia Sysocmgr.exe, wpisz następujące polecenie (plik zapisany jako c:\ocm.txt):
sysocmgr /i:%windir%\inf\sysoc.inf /u:c:\ocm.txt
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją nienadzorowaną.
fax
Właściwości

Identyfikator artykułu: 222444 — ostatni przegląd: 06/13/2007 16:16:00 — zmiana: 5.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition

  • kbhowto KB222444
Opinia