Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis narzędzia Kontroler plików systemu Windows

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL222471
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule jest opisane narzędzie Kontroler plików systemowych (Sfc.exe), używane przez funkcję o nazwie Ochrona plików systemu Windows (WFP).
Więcej informacji
Kontroler plików systemowych daje administratorowi możliwość skanowania wszystkich chronionych plików w celu sprawdzenia prawidłowości ich wersji. Kontroler plików systemowych sprawdza również, a w razie konieczności także ponownie wypełnia, folder %SystemRoot%\System32\Dllcache. Jeżeli folder Dllcache jest uszkodzony albo nie nadaje się do użytku, można wydać polecenie sfc /scanoncealbosfc /scanbootaby naprawić jego zawartość.

Składnia akceptowana przez narzędzie Kontroler plików systemowych

  • Przełącznik /scannow powoduje skanowanie wszystkich chronionych plików systemowych i zastąpienie tych, które są w nieprawidłowej wersji, wersjami prawidłowymi, aprobowanymi przez firmę Microsoft. Wymaga to dostępu do instalacyjnych plików źródłowych systemu Windows.
  • Przełącznik /scanonce powoduje jednokrotne skanowanie wszystkich chronionych plików systemowych. Wymaga to dostępu do instalacyjnych plików źródłowych systemu Windows.
  • Przełącznik /scanboot powoduje skanowanie wszystkich chronionych plików systemowych przy każdym uruchomieniu komputera. Wymaga to dostępu do instalacyjnych plików źródłowych systemu Windows.
  • Przełącznik /cancel powoduje anulowanie wszystkich oczekujących na wykonanie operacji skanowania chronionych plików systemowych.
  • Przełącznik /enable powoduje przejście funkcji WFP w tryb normalnej pracy.
  • Przełącznik /purgecache powoduje przeczyszczenie buforu plików i natychmiastowe skanowanie wszystkich chronionych plików systemowych. Wymaga to dostępu do instalacyjnych plików źródłowych systemu Windows. Wydanie polecenia z tym przełącznikiem jest wymagane po wcześniejszym wykonaniu polecenia /cachesize=x.
  • Przełącznik /cachesize=x służy do ustawiania rozmiaru buforu plików. Jednostką są megabajty (MB). Po wydaniu polecenia z tym przełącznikiem należy ponownie uruchomić komputer i wykonać polecenie /purgecache, aby dostosować wielkość buforu na dysku.
  • Przełącznik /quiet powoduje zastępowanie wszystkich plików w nieprawidłowych wersjach bez monitowania użytkownika.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące funkcji WFP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
222193 Opis funkcji Ochrona plików systemu Windows 2000
compatguidechange wfp sfp switches
Właściwości

Identyfikator artykułu: 222471 — ostatni przegląd: 12/05/2015 13:25:29 — zmiana: 2.1

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kboswin2000 kbtool KB222471
Opinia