Ustawienia rejestru kontrolujące Ochronę plików systemu Windows

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL222473
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Wszystkie ustawienia rejestru, które kontrolują działanie funkcji Ochrona plików systemu Windows oraz Kontrolera plików systemowych, znajdują się w następującym kluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Więcej informacji
Domyślnie ustawienia te mogą zmieniać tylko użytkownicy, którzy mają uprawnienia administracyjne albo systemowe.

Wartości w rejestrze

SFCDisable (REG_DWORD)

0 = włączone (domyślnie)
1 = wyłączone, podczas rozruchu pojawia się monit o włączenie
2 = wyłączone tylko przy najbliższym rozruchu, nie pojawia się monit o włączenie
4 = włączone, bez okien podręcznych

UWAGA: Aby można było użyć opcji 1 i 2, debuger jądra musi być zawieszony. W przeciwnym przypadku Ochrona plików systemu Windows nie jest wyłączana.

SFCScan (REG_DWORD)

0 = bez skanowania chronionych plików przy rozruchu (domyślnie)
1 = skanowanie chronionych plików przy każdym rozruchu
2 = jednokrotne skanowanie chronionych plików

SFCQuota (REG_DWORD)

n = limit wielkości (w megabajtach) folderu dllcache (domyślnie 0xffffffff czyli około 300 MB)
FFFFFFFF = buforowanie wszystkich chronionych plików systemowych na lokalnym dysku twardym

SFCDllCacheDir (REG_EXPAND_SZ)

Path = umiejscowienie folderu dllcache na dysku lokalnym albo w sieci (domyślnie %SystemRoot%\System32)

UWAGA: Katalog dllcache nie może się już znajdować w udziale sieciowym.

SFCShowProgress (REG_DWORD)

0 = miernik postępu Kontrolera plików systemowych nie jest wyświetlany (domyślnie)
1 = miernik postępu Kontrolera plików systemowych jest wyświetlany

UWAGA: Informacja o lokalizacji plików źródłowych systemu Windows 2000 jest przechowywana w niżej podanym miejscu rejestru i można tak ją zmienić, aby wskazywała na wolumin (mający własną literę dysku), w którym znajduje się płaski folder I386 z plikami instalacyjnymi:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\SourcePath:REG_SZ:<litera dysku>:

i

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SourcePath:REG_SZ:<litera dysku>:
gdzie litera dysku jest właściwym oznaczeniem literowym.

Przykład

Jeżeli lokalizacją katalogu I386 jest C:\I386, parametr SourcePath powinien przyjąć wartość C:\.

Jeżeli lokalizacją katalogu I386 jest E:\Directory\I386, parametr SourcePath powinien przyjąć wartość E:\Directory.

Po ponownym uruchomieniu komputera funkcja WFP oraz narzędzie SFC /SCANNOW wykorzystają nowe ścieżki źródłowe, nie monitując już o włożenie instalacyjnego dysku CD-ROM systemu Windows 2000.
sfc sfp wfp compatguidechange
Właściwości

Identyfikator artykułu: 222473 — ostatni przegląd: 12/05/2015 13:25:40 — zmiana: 1.2

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kboswin2000 kbenv KB222473
Opinia