Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Ustawienia rejestru kontrolujące Ochronę plików systemu Windows

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL222473
Streszczenie
Wszystkie ustawienia rejestru, które kontrolują działanie funkcji Ochrona plików systemu Windows oraz Kontrolera plików systemowych, znajdują się w następującym kluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Więcej informacji
Domyślnie ustawienia te mogą zmieniać tylko użytkownicy, którzy mają uprawnienia administracyjne albo systemowe.

Wartości w rejestrze

SFCDisable (REG_DWORD)

0 = włączone (domyślnie)
1 = wyłączone, podczas rozruchu pojawia się monit o włączenie
2 = wyłączone tylko przy najbliższym rozruchu, nie pojawia się monit o włączenie
4 = włączone, bez okien podręcznych

UWAGA: Aby można było użyć opcji 1 i 2, debuger jądra musi być zawieszony. W przeciwnym przypadku Ochrona plików systemu Windows nie jest wyłączana.

SFCScan (REG_DWORD)

0 = bez skanowania chronionych plików przy rozruchu (domyślnie)
1 = skanowanie chronionych plików przy każdym rozruchu
2 = jednokrotne skanowanie chronionych plików

SFCQuota (REG_DWORD)

n = limit wielkości (w megabajtach) folderu dllcache (domyślnie 0xffffffff czyli około 300 MB)
FFFFFFFF = buforowanie wszystkich chronionych plików systemowych na lokalnym dysku twardym

SFCDllCacheDir (REG_EXPAND_SZ)

Path = umiejscowienie folderu dllcache na dysku lokalnym albo w sieci (domyślnie %SystemRoot%\System32)

UWAGA: Katalog dllcache nie może się już znajdować w udziale sieciowym.

SFCShowProgress (REG_DWORD)

0 = miernik postępu Kontrolera plików systemowych nie jest wyświetlany (domyślnie)
1 = miernik postępu Kontrolera plików systemowych jest wyświetlany

UWAGA: Informacja o lokalizacji plików źródłowych systemu Windows 2000 jest przechowywana w niżej podanym miejscu rejestru i można tak ją zmienić, aby wskazywała na wolumin (mający własną literę dysku), w którym znajduje się płaski folder I386 z plikami instalacyjnymi:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\SourcePath:REG_SZ:<litera dysku>:

i

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SourcePath:REG_SZ:<litera dysku>:
gdzie litera dysku jest właściwym oznaczeniem literowym.

Przykład

Jeżeli lokalizacją katalogu I386 jest C:\I386, parametr SourcePath powinien przyjąć wartość C:\.

Jeżeli lokalizacją katalogu I386 jest E:\Directory\I386, parametr SourcePath powinien przyjąć wartość E:\Directory.

Po ponownym uruchomieniu komputera funkcja WFP oraz narzędzie SFC /SCANNOW wykorzystają nowe ścieżki źródłowe, nie monitując już o włożenie instalacyjnego dysku CD-ROM systemu Windows 2000.
sfc sfp wfp compatguidechange
Właściwości

Identyfikator artykułu: 222473 — ostatni przegląd: 09/19/2003 18:26:00 — zmiana: 1.2

  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • kbinfo kboswin2000 kbenv KB222473
Opinia