Nie można odinstalować programu Internet Explorer po uruchomieniu Instalatora systemu Windows 98

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL222564
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje modyfikowania Rejestru. Przed zmodyfikowaniem Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje, jak utworzyć kopię zapasową Rejestru, jak przywrócić Rejestr i jak go edytować, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Description of the Microsoft Windows Registry
Symptomy
Po uruchomieniu Instalatora systemu Microsoft Windows 98 nie można odinstalować programu Internet Explorer w wersji 5.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli uruchomisz Instalatora systemu Windows 98 na komputerze, na którym jest już zainstalowany program Internet Explorer w wersji 5. Aby zapewnić ochronę ważnych plików systemowych, Instalator systemu Windows 98 uniemożliwia odinstalowanie programu Internet Explorer w wersji 5.
Rozwiązanie
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.


Aby rozwiązać ten problem, odinstaluj program Internet Explorer w wersji 5 przed uruchomieniem Instalatora systemu Windows 98.

Aby obejść ten problem, wykonaj następujące kroki:

UWAGA: Opisana procedura wymaga ponownego zainstalowania systemu Windows 98.
 1. Zmień nazwę pliku Iemigrat.dll w folderze Windows\System na Iemigrat.old. Aby zmienić nazwę pliku, kliknij go prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenieZmień nazwę, wpisz nową nazwę pliku, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Uruchom Edytor Rejestru (Regedt.exe).
 3. Zlokalizuj następujący klucz Rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\ Migration\100
 4. Utwórz kopię zapasową wartościIE System Migration:
  1. Kliknij wartośćIE System Migration.
  2. W menu Rejestr kliknij polecenie Eksportuj plik Rejestru.
  3. Wybierz lokalizację kopii zapasowej dla tego klucza, a następnie kliknij przyciskZapisz.
 5. Usuń wartośćIE System Migration.
 6. Zamknij Edytor Rejestru.
 7. Zainstaluj ponownie system Windows 98.
Stan
To zachowanie jest zgodne z projektem programu.
Więcej informacji
Gdy instalujesz program Internet Explorer w wersji 5 na komputerze z systemem Microsoft Windows 98/95, Instalator instaluje plik .dll migracji i tworzy kopię zapasową wszystkich plików systemu operacyjnego, które zamienia. Plik migracji jest instalowany, ponieważ Instalator programu Internet Explorer nie śledzi wersji plików systemu operacyjnego, które umieszcza w kopii zapasowej. Jedną z funkcji pliku migracji jest ochrona plików wymaganych przez program Internet Explorer w wersji 5 w przypadku ponownego zainstalowania systemu operacyjnego.
5.0 5.00 usunięcie usuwanie odinstalowanie ręczne
Właściwości

Identyfikator artykułu: 222564 — ostatni przegląd: 02/03/2014 06:14:46 — zmiana: 2.0

Microsoft Internet Explorer 5.0

 • kbnosurvey kbarchive kbprb kbsetup kbui msiew95 msiew98 KB222564
Opinia