Jak przywrócić literę dysku systemowego/rozruchowego w systemie Windows

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL223188
Streszczenie
Ostrzeżenie Procedury opisanej w tym artykule nie należy używać do zmiany dysku na komputerze, na którym litera dysku nie została zmieniona. Mogłoby to uniemożliwić uruchomienie systemu operacyjnego. Opisaną procedurę należy stosować wyłącznie w celu odzyskania po zmianie litery dysku, a nie do zmieniania istniejącego dysku komputera na dowolny inny. Przed wprowadzeniem tej zmiany należy wykonać kopię zapasową kluczy rejestru.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
249321 Nie można się zalogować, jeżeli zmieniła się litera dysku partycji rozruchowej
W tym artykule jest opisany sposób zmieniania litery dysku systemowego lub rozruchowego w systemie Windows. Na ogół nie jest to zalecane, szczególnie wtedy, gdy litera dysku jest taka sama, jak w momencie instalowania systemu Windows. Jedyna sytuacja, w której może to być potrzebne, występuje wtedy, gdy litery dysków uległy zmianie bez żadnej interwencji użytkownika. Może to się zdarzyć w przypadku przerwania woluminu dublowanego lub zmiany konfiguracji dysku. Takie sytuacje występują rzadko i należy wtedy przywrócić litery dysków, aby były takie same jak po początkowej instalacji.

Aby zmienić lub wymienić litery dysków na woluminach, jeśli nie można tego zrobić za pomocą przystawki Zarządzanie dyskami, wykonaj następujące kroki.

Uwaga W tych krokach dysk D oznacza (nieprawidłową) literę dysku przypisaną do dysku, a dysk C to (nowa) litera dysku, która ma być przypisana do woluminu.

Ta procedura powoduje zamianę liter dysków C i D. Jeśli nie trzeba zamieniać liter dysków, wystarczy przypisać do wartości \DosDevice\letter: nazwę z dowolną nową literą dysku, która nie jest używana.

back to the top

Zmiana litery dysku systemowego/rozruchowego

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows
 1. Wykonaj pełną systemową kopię zapasową komputera i stanu systemu.
 2. Zaloguj się jako administrator.
 3. Uruchom program Regedt32.exe.
 4. Przejdź do następującego klucza rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
 5. Kliknij wpis MountedDevices.
 6. W menu Zabezpieczenia kliknij polecenie Uprawnienia.
 7. Sprawdź, czy grupa Administratorzy ma pełną kontrolę. Przywróć poprzednie ustawienia po zakończeniu tych kroków.
 8. Zamknij program Regedt32.exe, a następnie uruchom program Regedit.exe.
 9. Zlokalizuj następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
 10. Znajdź literę dysku, którą chcesz zmienić na (nową). Szukaj nazwy wartości „\DosDevices\C:”.
 11. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość \DosDevices\C:, a następnie kliknij przycisk Zmień nazwę.

  Uwaga Do zmiany nazwy tego klucza rejestru musi zostać użyty program Regedit zamiast programu Regedt32.
 12. Zmień nazwę wartości na nieużywaną literę dysku „\DosDevices\Z:”.

  W ten sposób litera dysku C zostanie zwolniona.
 13. Znajdź literę dysku, która ma zostać zmieniona. Szukaj nazwy wartości „\DosDevices\D:”.
 14. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość \DosDevices\D:, a następnie kliknij przycisk Zmień nazwę.
 15. Zmień nazwę wartości na odpowiednią (nową) literę dysku „\DosDevices\C:”.
 16. Kliknij wartość \DosDevices\Z:, kliknij polecenie Zmień nazwę, a następnie zmień nazwę wartości na „\DosDevices\D:”.
 17. Zamknij program Regedit, a następnie uruchom program Regedt32.
 18. Zmień uprawnienia, aby przywrócić poprzednie ustawienie dla grupy Administratorzy (prawdopodobnie jest to ustawienie Tylko do odczytu).
 19. Uruchom ponownie komputer.
back to the top
Mounted Devices partition
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 223188 — ostatni przegląd: 03/06/2013 15:17:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

 • kbenv kbhowtomaster KB223188
Opinia