OL2000: Komunikat o błędzie: Po uruchomieniu drukowania wystąpił błąd

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL223414
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Komunikat o błędzie
Podczas próby drukowania z programu Outlook może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Po uruchomieniu drukowania wystąpił błąd.
UWAGA: Pakiet Microsoft Office 2000 ma wbudowaną funkcję umożliwiającą uzyskanie dalszych informacji dotyczących alertów lub komunikatów o błędach, pojawiających się w wyniku trudnych do rozwiązania problemów. Jeżeli chcesz włączyć tę funkcję dla takich i innych komunikatów o błędach w pakiecie Microsoft Office, pobierz plik alertów do dostosowania dla pakietu Microsoft Office z witryny Microsoft Office Update w sieci Web pod następującym adresem:UWAGA: Jeżeli otwierasz ten artykuł klikając przyciskInformacje w sieci Webznajdujący się w komunikacie o błędzie, alerty do dostosowywania są już włączone.
Przyczyna
Komunikat o błędzie może się pojawić z następujących powodów. Zobaczsekcję „Możliwe rozwiązania”, aby uzyskać informacje na temat rozwiązania odpowiedniego do sytuacji:

Drukarka może być niedostępna.

Sterownik drukarki sieciowej może wymagać przechwycenia portu drukarki.

Sterownik drukarki może być uszkodzony lub komputer sieci, który udostępnia drukarkę, mógł zostać wyłączony albo pojawił się problem z usługami drukowania

Różne możliwości do sprawdzenia

Drukarka jest niedostępna

Jeżeli drukarka jest podłączona bezpośrednio do komputera, sprawdź, czy drukarka jest włączona i poprawnie podłączona. Jeżeli drukarka jest w sieci, sprawdź, czy drukarka jest dostępna z innego komputera w sieci.

Powrót do początku

Przechwycenie portu dla drukarki sieciowej

Przed rozpoczęciem tej procedury skontaktuj się z administratorem i upewnij się, że masz poprawną ścieżkę dla drukarki sieciowej.

 1. Kliknij menuStart, wskaż polecenieUstawienia, a następnie kliknij polecenieDrukarki.
 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę drukarki, a następnie kliknij polecenieWłaściwościw menu skrótów.
 3. Na karcieSzczegółykliknij przyciskPrzechwyć port drukarki.
 4. Na liścieUrządzeniekliknij, aby zaznaczyć, port, którego nie używają inne drukarki.
 5. W poluŚcieżka wpisz ścieżkę sieciową drukarki, a następnie kliknij przyciskOK.
 6. Na liścieDrukuj do portukliknij, aby zaznaczyć, port wybrany w kroku 4, a następnie kliknij przyciskOK.
Powrót do początku

Zainstaluj ponownie sterownik drukarki lub sprawdź usługi drukowania w sieci

 1. Kliknij menuStart, wskaż polecenieUstawienia, a następnie kliknij polecenieDrukarki.
 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij drukarkę domyślną, a następnie kliknij polecenieUsuńw menu skrótów. Jeżeli pojawi się pytanie, czy chcesz usunąć dodatkowe pliki, które zostały w systemie, kliknij przyciskTak.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonęDodaj drukarkęi postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora dodawania drukarki, aby zainstalować ponownie sterownik drukarki. Po pojawieniu się pytania, czy chcesz zastąpić istniejące pliki, kliknij przyciskTak.
 4. Dodatkowo może być konieczne zwrócenie uwagi na usługi drukowania w przypadku komputera udostępniającego drukowanie. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby się upewnić, czy usługi drukowania działają.
Powrót do początku
Więcej informacji
Jeżeli powyższe kroki nie rozwiązały problemu, należy skorzystać z innych możliwości rozwiązywania problemów. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat rozwiązywania problemów z drukowaniem w programie Outlook 2000, zobacz plik Pomocy programu Outlook 2000 znajdujący się w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów z drukowaniem podczas używania systemów Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows Millennium, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
128345 Troubleshooting Printing Problems in Windows 95/98/Millennium Edition
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów z drukowaniem występujących w programie Outlook 2000, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
195861 OL2000: (IMO) Error 1120 When Printing FAX
196683 OL2000: Outlook Hangs Printing Detailed Address Cards View
197724 OL2000: (IMO) Err Msg: Automatic Printing of the File Has Failed
212911 OL2000: Problem Printing Contact Address Cards
212942 OL2000: Printing to HP LaserJet 5Si/Si MX PS Printer Causes Invalid Page Fault
212946 OL2000: ErrMsg: 'OUTLOOK caused a General Protection Fault in module HPBLA2.DLL' Printing Card Style
212958 OL2000: Printing Contacts Item to Epson LP-9200S Printer Causes Crash in Printer Driver
218370 OL2000: (IMO) Fax ErrMsg: Could not start print job
222419 OL2000: (CW) Error Printing Meeting Request from Unopened Message
223410 OL2000: Error Message: Error obtaining print settings. Your print settings have been reset to default.
234623 OL2000: Error Message: 'Cannot retrieve printer information. To check the printer setup, double-click the Printers icon in Windows Control Panel'
238473 OL2000: (IMO) ErrMsg: PCL XL Error Printed When Printing a Fax
253966 OL2000: Error in Outlprnt when You Define Print Style or Printing
OFF2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 223414 — ostatni przegląd: 12/05/2015 13:35:10 — zmiana: 1.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdta kbprb KB223414
Opinia