Opis narzędzia Powiadamianie o krytycznej aktualizacji systemu Windows

Streszczenie
W tym artykule opisano narzędzie Powiadamianie o krytycznej aktualizacji systemu Windows (w wersji 4.0) dostępne do pobrania w witrynie Windows Update w sieci Web i przeznaczone dla komputerów z systemem Windows 98 oraz Windows 98 Second Edition.

Należy zauważyć, że starsza wersja narzędzia Powiadamianie o krytycznej aktualizacji była dostępna dla komputerów z systemem Windows 2000. Na komputerach z systemem Windows 2000, Windows Millennium Edition oraz Windows XP aktualizacja odbywa się automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji Aktualizacje automatyczne w systemie Windows Millenium Edition, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
268331 Opis funkcji Aktualizacje automatyczne w systemie Windows Millennium Edition (Me)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfigurowania usługi Aktualizacje automatyczne w systemach Microsoft Windows 2000 oraz Microsoft Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
294871 Opis funkcji Aktualizacje automatyczne w systemie Windows
Więcej informacji
Narzędzie Powiadamianie o krytycznej aktualizacji systemu Windows zainstalowane na komputerze z systemem Windows 98 lub Windows 98 Second Edition domyślnie sprawdza co 5 minut, czy istnieje połączenie z Internetem. Należy zauważyć, że w tym czasie połączenie z witryną Windows Update w sieci Web nie jest nawiązywane. Narzędzie Powiadamianie o krytycznej aktualizacji systemu Windows sprawdza tylko, czy istnieje połączenie z Internetem. Jeśli tak, narzędzie Powiadamianie o krytycznej aktualizacji systemu Windows łączy się z witryną Windows Update w sieci Web. W przypadku odnalezienia aktualizacji pojawia się następujący komunikat:
Powiadamianie o krytycznej aktualizacji firmy Microsoft

Dostępne są nowe aktualizacje krytyczne dla tego komputera. Firma Microsoft stanowczo zaleca zainstalowanie tych aktualizacji w chwili obecnej.

Aby przeczytać o tych aktualizacjach i zainstalować je, kliknij przycisk „Wyświetl aktualizacje krytyczne”. Witryna Windows Update poprowadzi cię przez proces instalacji.

Jeśli chcesz wstrzymać instalację na 24 godziny, kliknij przycisk „Powiadom później”. Komunikat zostanie wyświetlony następnego dnia po nawiązaniu połączenia z Internetem. Odkładanie instalacji aktualizacji krytycznych nie jest zalecane.
Jeśli połączenie z Internetem nie zostanie wykryte w ciągu pierwszej godziny, narzędzie Powiadamianie o krytycznej aktualizacji systemu Windows będzie sprawdzać co 60 minut, czy połączenie zostało nawiązane.

Jeśli sprawdzenie obecności aktualizacji krytycznych zakończy się powodzeniem, narzędzie Powiadamianie o krytycznej aktualizacji systemu Windows nie będzie sprawdzać obecności połączenia z Internetem w ciągu najbliższych 24 godzin. Na przykład, jeśli narzędzie Powiadamianie o krytycznej aktualizacji systemu Windows wykryje, że w chwili obecnej nie są dostępne żadne aktualizacje krytyczne („sprawdzanie dyskretne”) lub aktualizacje są dostępne i użytkownik wyświetlił ich listę, nie będzie sprawdzać obecności połączenia z Internetem w ciągu najbliższych 24 godzin. Jeśli podczas wykonywania procedury sprawdzania aktualizacji wystąpi błąd, narzędzie Powiadamianie o krytycznej aktualizacji systemu Windows rozpocznie ponowne sprawdzanie obecności połączenia z Internetem co 5 minut przez pierwszą godzinę do chwili jego wykrycia.

UWAGA: Problem, który może się pojawić w opisanym scenariuszu, będzie trudny do zidentyfikowania. Na przykład może być spowodowany szumami obecnymi w połączeniu telefonicznym lub innymi przyczynami pozostającymi poza kontrolą użytkownika. Wybranie opcji Powiadom później lub kliknięcie przycisku X w celu zamknięcia okna dialogowego również powoduje, że narzędzie Powiadamianie o krytycznej aktualizacji systemu Windows nie sprawdza obecności połączenia z Internetem przez 24 godziny.

Jeśli okno dialogowe Powiadamianie o krytycznej aktualizacji systemu Windows nie zostanie zamknięte, a użytkownik nie wykona żadnej akcji, połączenie z witryną Windows Update w sieci Web nie zostanie nawiązane do chwili wybrania jednej z poniższych akcji:
 • Wybranie sprawdzenie dostępności aktualizacji krytycznych.
 • Wybranie powiadomienia w późniejszym terminie.
 • Wybranie zamknięcia okna dialogowego.

Jak zainstalować lub usunąć narzędzie Powiadamianie o krytycznej aktualizacji systemu Windows

Narzędzie Powiadamianie o krytycznej aktualizacji systemu Windows można zainstalować za pomocą witryny Windows Update w sieci Web:
 1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Kliknij łącze Skanuj w poszukiwaniu aktualizacji.
 3. W obszarze Wybierz aktualizacje do zainstalowania kliknij pozycję Windows 98 oraz Windows 98 Second Edition.
 4. Kliknij przycisk Dodaj, aby wybrać zalecaną aktualizację Powiadamianie o krytycznej aktualizacji systemu Windows, a następnie kliknij łącze Przejrzyj i zainstaluj aktualizacje.
 5. Kliknij przycisk Zainstaluj teraz.

  Uwaga: Aby usunąć narzędzie Powiadamianie o krytycznej aktualizacji systemu Windows, należy użyć apletu Dodaj/Usuń programy w opisany poniżej sposób.
Narzędzie Powiadamianie o krytycznej aktualizacji systemu Windows można usunąć za pomocą apletu Dodaj/Usuń programy:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 3. Kliknij pozycję Powiadamianie o krytycznej aktualizacji systemu Windows.
 4. Kliknij przycisk Dodaj/Usuń.

Często zadawane pytania dotyczące narzędzia Powiadamianie o krytycznej aktualizacji systemu Windows:

Pytanie: Czy po ponownym uruchomieniu komputera stan narzędzia Powiadamianie o krytycznej aktualizacji systemu Windows zostanie zresetowany?
Odpowiedź: Nie. Jeśli narzędzie Powiadamianie o krytycznej aktualizacji systemu Windows znajduje się w 24-godzinnym okresie wstrzymania, zamknięcie lub ponowne uruchomienie komputera nie powoduje zresetowania stanu narzędzia. Wynika to z faktu, że narzędzie Powiadamianie o krytycznej aktualizacji systemu Windows umieszcza w rejestrze rekord czasu, którego nie można zmienić bez modyfikowania zegara systemowego w systemie BIOS (Basic Input/Output System) komputera. Jeśli godzina i data nie zostanie zmieniona w systemie BIOS, 24-godzinny okres wstrzymania pozostanie aktywny do wygaśnięcia.

Pytanie: Czy można zmienić zaplanowane zachowanie narzędzia Powiadamianie o krytycznej aktualizacji systemu Windows?
Odpowiedź: Nie. Jeśli zaplanowane zadanie zostanie zmodyfikowane, podczas następnego uruchomienia narzędzia Powiadamianie o krytycznej aktualizacji systemu Windows jego stan jest ustawiany jako domyślny. Takie zachowanie jest zgodne z projektem; dzięki temu powiadomienia o aktualizacjach będą się pojawiać w odpowiednim czasie.
cun notify system tray task scheduler manager wucrtupd.exe
Właściwości

Identyfikator artykułu: 224420 — ostatni przegląd: 09/14/2010 14:20:00 — zmiana: 6.0

Microsoft Windows Update

 • kbproductlink kbpubtypekc kbmsccsearch kbenv kbinfo KB224420
Opinia