Karta Opcje paska pulpitu w oknie dialogowym Właściwości: Pasek zadań nie działa

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL226111
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Po naciśnięciu i przytrzymaniu wciśniętego klawisza CTRL podczas otwierania oka dialogowego Właściwości: Pasek zadań można, oprócz widocznych zazwyczaj kart, zobaczyć kartę Opcje paska pulpitu.
Więcej informacji
Karta Opcje paska pulpitu została zaprojektowana do używania z funkcją, która nie została nigdy zaimplementowana. Karta Opcje paska pulpitu nie działa. Wszystkie paski zadań i ustawienia właściwości menu Start są dostępne bez naciskania klawisza CTRL.
pulpit pasek
Właściwości

Identyfikator artykułu: 226111 — ostatni przegląd: 01/11/2015 02:36:03 — zmiana: 1.2

  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows 95
  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbui win98 win95 KB226111
Opinia