Błąd wyjątku po zainstalowaniu aktualizacji 982167 lub 982168: Nie można załadować typu „System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy”

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Po zainstalowaniu aktualizacji 982167 lub 982168 w wyniku uruchamiania aplikacji bazujących na programie Windows Communication Foundation może być zwracany komunikat o błędzie wyjątku podobny do następującego:
Nie można załadować typu „System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy”
Przyczyna
Aktualizacje 982167 i 982168 wprowadzają zmiany w warstwie funkcji programu .NET Framework 2.0 w programie .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 w celu dodania nowego typu „System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy”. Ten nowy typ jest używany przez odpowiadającą mu nową funkcję w programie Windows Communication Foundation.

Przyczyną omawianego błędu jest to, że wraz ze zaktualizowaniem warstwy funkcji programu Windows Communication Foundation na potrzeby korzystania z tego nowego typu nie zostaje zaktualizowana źródłowa warstwa funkcji biblioteki klienta sieciowego programu .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2. Źródłowa warstwa funkcji biblioteki klienta sieciowego programu .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 nie obsługuje tego nowego typu, więc jest zgłaszany ten błąd.

Przyczyn wystąpienia tej sytuacji może być kilka. Mogą to być na przykład problemy z niektórymi błędami instalacji powiązane z osobną obsługą dwóch składników. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
960043 Funkcja osobnej obsługi dwóch składników w programach .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2, .NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 oraz .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu wykonaj następujące czynności:
 1. Zainstaluj poprawkę 975954. Aby pobrać aktualizacje MSI, odwiedź następującą stronę witryny MSDN w sieci Web:
 2. Uruchom naprawę produktu. Naprawa produktu może zostać wykonana automatycznie, a można też przeprowadzić ją samodzielnie.

  Automatyczne rozwiązywanie problemu

  Aby automatycznie naprawić produkt, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.

  Uwaga Ten kreator jest tymczasowo dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

  Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

  Samodzielne rozwiązywanie problemu

  Aby samodzielnie naprawić produkt, należy wpisać następujące polecenie w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  W wyniku tej operacji zostanie ponownie oceniony stan instalacji wszystkich funkcji produktu .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2.
  Rozwiązuje to omawiany problem i umożliwia zastosowanie zawartości aktualizacji 982167 lub 982168.
Uwaga Jeśli kroki 1 i 2 nie zadziałają, należy spróbować odinstalować aktualizację zainstalowaną przed wystąpieniem błędu, a następnie zainstalować ją ponownie.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji o uruchamianiu polecenia z podniesionymi uprawnieniami, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji o przełącznikach wiersza polecenia obsługiwanych przez Instalatora Windows, odwiedź następującą stronę witryny MSDN w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji na temat Instalatora Windows, odwiedź następującą stronę witryny MSDN w sieci Web:
security update patch 982167 982168 load type 'System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy' WCF fixit fix it
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2262911 — ostatni przegląd: 11/29/2013 16:47:00 — zmiana: 5.0

Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2

 • kbbug kbexpertiseinter kbinfo kbsecurity kbmsifixme kbfixme KB2262911
Opinia