Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie „Nie można zainstalować 64-bitowej wersji pakietu Office 2010, ponieważ są już zainstalowane produkty 32-bitowej wersji pakietu Office”

Symptomy
Przy próbie zainstalowania 64-bitowej wersji pakietu Microsoft Office 2010 lub 64-bitowej wersji produktu pakietu Microsoft Office 2010 na początku procesu instalacji jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

Nie można zainstalować 64-bitowej wersji pakietu Office 2010, ponieważ są już zainstalowane produkty 32-bitowej wersji pakietu Office. Następujące 32-bitowe wersje produktów nie są obsługiwane z instalacjami 64-bitowymi:

<produkty>

Jeśli chcesz zainstalować 64-bitową wersję pakietu Office 2010, musisz najpierw odinstalować wszystkie 32-bitowe wersje produktów pakietu Office, a następnie uruchomić program setup.exe w folderze x64. Jeśli chcesz zainstalować 32-bitową wersję pakietu Office 2010, zamknij tego Instalatora, a następnie albo przejdź do folderu x86 w katalogu głównym dysku CD lub DVD i uruchom plik setup.exe, albo uzyskaj 32-bitową wersję pakietu Office 2010 z tego samego miejsca, w którym została zakupiona wersja 64-bitowa.

Symbol zastępczy <produkty> to dowolna wersja pakietu Microsoft Office albo dowolny inny składnik pobrany oddzielnie z Centrum pobierania Microsoft i mający zastosowanie do pakietu Microsoft Office. Listę tych produktów można znaleźć w sekcji „Więcej informacji”.

Przyczyna
64-bitowa wersja pakietu Office 2010 jest niezgodna z 32-bitową wersją produktów pakietu Office 2010 lub z 32-bitową wersją składników pakietu Office 2010 wymienionych w sekcji „Więcej informacji”.

Ponadto na tym samym komputerze nie można zainstalować 64-bitowych wersji produktów pakietu Office 2010 i 32-bitowych wersji produktów pakietu Office 2010. Jeśli na przykład zainstalowano 32-bitową wersję pakietu Microsoft Office Professional 2010, a następnie podjęto próbę zainstalowania 64-bitowej wersji programu Microsoft Project Professional 2010, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie podany w sekcji „Symptomy”.
Rozwiązanie
Aby zainstalować 64-bitową wersję pakietu Office 2010, należy odinstalować produkty wymienione w komunikacie o błędzie. Należy zanotować nazwy produktów wymienionych w komunikacie o błędzie i wykonać poniższe czynności w używanej wersji systemu Windows. (Nazwy produktów wyświetlane w komunikacie o błędzie są takie same jak nazwy produktów, które będą widoczne w aplecie Programy w Panelu sterowania podczas odinstalowywania tych produktów).

Aby usunąć starszą wersję pakietu Office, kliknij jeden z poniższych numerów artykułów w celu wyświetlenia odpowiedniego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Office 2010
290301 Jak odinstalować lub usunąć pakiet Microsoft Office 2010

Office 2007
928218 Jak odinstalować lub usunąć pakiet Microsoft Office 2007

Office 2003
2639197 Jak odinstalować lub usunąć pakiet Microsoft Office 2003

Korzystając z poniższych instrukcji, można też usunąć pojedynczy składnik.

Windows Vista lub Windows 7

 1. Gdy na ekranie jest wyświetlany komunikat o błędzie, zanotuj nazwy wymienionych produktów.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. W obszarze Programy kliknij pozycję Odinstaluj program.
 4. Zlokalizuj jeden z produktów zanotowanych w kroku 1, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę produktu i wybierz pozycję Odinstaluj.
 5. Powtarzaj krok 3 do momentu odinstalowania wszystkich produktów zanotowanych w kroku 1.

Po usunięciu wszystkich poprzednich wersji 32-bitowych można podjąć próbę zainstalowania 64-bitowej wersji pakietu Office 2010.

Znane problemy dotyczące tego rozwiązania

Podczas odinstalowywania jest wyświetlane żądanie ponownego uruchomienia komputera

W zależności od odinstalowywanego produktu może zostać wyświetlony komunikat z prośbą o ponowne uruchomienie komputera. Gdy taki komunikat zostanie wyświetlony, należy uruchomić ponownie komputer w celu zakończenia procesu odinstalowywania. Jeśli komputer nie zostanie uruchomiony ponownie, podczas późniejszej próby zainstalowania pakietu Office mogą być zwracane inne komunikaty o błędach.

Zgodność aplikacji i 64-bitowa wersja pakietu Office

Firma Microsoft zdecydowanie zaleca klientom używanie 32-bitowej wersji pakietu Office 2010 nawet w 64-bitowych wersjach systemu Windows ze względu na zachowanie zgodności aplikacji. Jeśli na komputerze zainstalowano dodatki, zwłaszcza w przypadku synchronizowania telefonu komórkowego z programem Microsoft Outlook, należy przed zainstalowaniem 64-bitowej wersji pakietu Office 2010 uzyskać od producenta dodatku informacje, czy jest dostępna 64-bitowa wersja tego dodatku.

Aby uzyskać więcej informacji o różnicach między 32-bitową a 64-bitową wersją pakietu Office 2010, odwiedź następujące witryny sieci Web:

Firma Microsoft nie udostępnia 32-bitowych i 64-bitowych wersji poniższych składników pakietu Office 2010. Aby pracować z 64-bitową wersją pakietu Office 2010, można zainstalować 64-bitowe wersje tych składników.

 • Aparat bazy danych programu Microsoft Access 2010
 • Microsoft Access 2010 Runtime

Więcej informacji
Poniższa lista zawiera produkty, które mogą być wyświetlane w komunikacie o błędzie i muszą zostać usunięte, aby można było zainstalować 64-bitową wersję pakietu Office 2010.

Produkty i składniki pakietu Microsoft Office 2010

32-bitowe wersje pakietów Microsoft Office 2010

 • Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm
 • Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Uczniów
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Small Business Basics 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010

32-bitowe wersje osobnych produktów pakietu Microsoft Office 2010

 • Microsoft Access 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Groove 2010
 • Microsoft InfoPath 2010
 • Microsoft OneNote 2010
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Publisher 2010
 • Microsoft SharePoint Designer 2010
 • Microsoft Visio Standard 2010
 • Microsoft Visio Professional 2010
 • Microsoft Visio Premium 2010
Uwaga: Program Microsoft Office Groove 2010 może być wyświetlany w komunikacie o błędzie, ale nie jest widoczny na liście programów w Panelu sterowania. Aby usunąć program Microsoft Office Groove 2010 z komunikatu o błędzie, należy odinstalować program Microsoft SharePoint Workspace 2010 w Panelu sterowania.

32-bitowe wersje składników pakietu Microsoft Office 2010

 • Microsoft Access 2010 Runtime
 • Aparat bazy danych programu Microsoft Access 2010

Produkty i składniki pakietu Microsoft Office 2007

Pakiety Microsoft Office 2007

 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office 2007 dla Użytkowników Domowych
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Basic 2007

Osobne produkty pakietu Microsoft Office 2007

 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Groove 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office InterConnect 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Word 2007

Składniki pakietu Microsoft Office 2007

 • Pakiet zgodności dla pakietu Office System 2007
 • Aparat bazy danych programu Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Excel Viewer
 • Microsoft PowerPoint Viewer
 • Zestaw sprawdzający pakietu Microsoft Office 2007
Uwaga: Aparat bazy danych programu Microsoft Office Access 2007 jest instalowany po pobraniu zestawu 2007 Office System Drivers: Data Connectivity Components.

Produkty i składniki pakietu Microsoft Office 2003

Pakiety Microsoft Office 2003

 • Microsoft Office Professional 2003
 • Microsoft Office Professional Enterprise 2003
 • Microsoft Office Small Business 2003
 • Microsoft Office Standard 2003
 • Microsoft Office Basic 2003
 • Microsoft Office 2003 dla Nauczycieli, Studentów i Uczniów

Osobne produkty pakietu Microsoft Office 2003

 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Visio Standard 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office Word 2003

Składniki pakietu Microsoft Office 2003

 • Microsoft Office Excel Viewer 2003
 • Microsoft Office PowerPoint Viewer 2003
 • Microsoft Office Word Viewer 2003
 • Narzędzia sprawdzania pisowni pakietu Microsoft Office 2003

Produkty i składniki pakietu Microsoft Office XP

Pakiety Microsoft Office XP

 • Microsoft Office XP Professional z programem FrontPage
 • Microsoft Office XP Developer
 • Microsoft Office XP Professional Special
 • Microsoft Office XP Standard

Osobne produkty pakietu Microsoft Office

 • Microsoft Access 2002
 • Microsoft Excel 2002
 • Microsoft FrontPage 2002
 • Microsoft Outlook 2002
 • Microsoft PowerPoint 2002
 • Microsoft Project Standard 2002
 • Microsoft Project Professional 2002
 • Microsoft Publisher 2002
 • Microsoft Visio Standard 2002
 • Microsoft Visio Professional 2002
 • Microsoft Word 2002

Składniki pakietu Microsoft Office XP

 • Microsoft Excel 2002 Viewer
 • Microsoft PowerPoint 2002 Viewer
 • Microsoft Word 2002 Viewer

x64 x86 x32 bitness setup
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2269468 — ostatni przegląd: 02/26/2014 15:33:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010

 • KB2269468
Opinia