Użytkownicy otrzymują wysyłania i odbierania komunikatów o błędach, gdy one skonfigurowane wiele kont w usłudze Office 365 przy użyciu programu Outlook 2007

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2269971
PROBLEM
Rozważmy następujący scenariusz. Użytkownik konfiguruje wiele kont w usłudze Microsoft Office 365, za pomocą programu Microsoft Office Outlook 2007. Na przykład użytkownik konfiguruje jego lub jej profil programu Outlook do łączenia się jednym kontem za pośrednictwem interfejsu MAPI i innego konta przy użyciu POP3. Jednak użytkownik otrzymuje wysyłania i odbierania komunikatów o błędach.
PRZYCZYNA
Program Outlook 2007 zwraca komunikat o błędzie przy próbie pobrania książki adresowej trybu offline dla konta interfejsu MAPI.
ROZWIĄZANIE
Aby rozwiązać ten problem, skonfiguruj grupy wszystkie konta wysyłania/odbierania w programie Outlook 2007 pobieraniem książki adresowej trybu offline. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.
  1. W programie Outlook 2007, w menu Narzędzia wskaż polecenie Wyślij/Odbierz, wskaż Ustawienia wysyłania/odbierania, a następnie kliknij przycisk Definiuj grupy Wyślij/Odbierz.
  2. Wybierz nazwę grupy, która ma o nazwie Wszystkich kont, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
  3. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Pobierz książkę adresową trybu offline dla wszystkich kont interfejsu MAPI, a następnie kliknij przycisk OK.
WIĘCEJ INFORMACJI
Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do Społeczności użytkowników usługi Office 365 .

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2269971 — ostatni przegląd: 10/04/2014 14:59:00 — zmiana: 16.0

Microsoft Exchange Online

  • o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kbmt KB2269971 KbMtpl
Opinia