Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Przełączniki wiersza polecenia dla narzędzia Instalator systemu Microsoft Windows

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP: 314881.
Streszczenie
Msiexec.exe to program wykonywalny Instalatora Windows, który interpretuje pakiety i instaluje produkty. W tym artykule wymieniono przełączniki wiersza polecenia używane w przypadku tego programu. Programu Msiexec.exe nie można uruchomić, jeśli nie zostanie określony co najmniej jeden przełącznik.
Więcej informacji
Przełącznik Parametry                Opis--------------------------------------------------------------------------/i   Pakiet|Kod_produktu           Instaluje lub konfiguruje                         produkt./f   [p|o|e|d|c|a|u|m|s|v]Pakiet|Kod_produktu Naprawia produkt.                          p — Ponownie instaluje                         produkt, jeśli                          brakuje pliku.                         o — Ponownie instaluje                         produkt, jeśli brakuje                         pliku lub jest zainstalowana                          starsza wersja                         pliku.                         e — Ponownie instaluje                         produkt, jeśli brakuje pliku                         lub jest zainstalowana taka sama                          bądź starsza wersja                          pliku.                         d — Ponownie instaluje                         produkt, jeśli brakuje pliku                         lub jest                          zainstalowana                         inna wersja                         pliku.                         c — Ponownie instaluje produkt, jeśli brakuje                         pliku lub zapisana                         wartość sumy kontrolnej nie                         jest zgodna z obliczoną                         wartością.                         a — Wymusza ponowną instalację                         wszystkich plików.                         u — Ponownie zapisuje wszystkie                         wymagane i specyficzne dla                         użytkownika wpisy                          rejestru.                         m — Ponownie zapisuje wszystkie                          wymagane                         specyficzne dla komputera                          wpisy rejestru.                         s — Zastępuje wszystkie                          istniejące skróty.                         v — Uruchamia pakiet                         lokalny z pliku źródłowego                         i ponownie go buforuje./a  Pakiet                    Opcja                         instalacji administracyjnej.                         Instaluje produkt                          w sieci./x   Pakiet|Kod_produktu            Odinstalowuje produkt./j   [u|m]Pakiet                Anonsuje produkt.   lub [u|m]Pakiet /t Lista_prz         Wartości właściwości   lub [u|m]Pakiet /g ID_języka         użyte w wierszu polecenia zostaną                         zignorowane.                         u — Anonsuje produkt                         bieżącemu użytkownikowi.                          m — Anonsuje produkt                         wszystkim użytkownikom.                          g — Identyfikator języka.                         t — Stosuje listę                         przekształceń do zaanonsowanego                         pakietu./l   [i|w|e|a|r|u|c|m|p|v|+|!]Plik_dziennika  Określa ścieżkę                          pliku dziennika                         i wskazuje flagi,                          które mają być rejestrowane.                         i — Komunikaty o stanie.                         w — Ostrzeżenia inne niż krytyczne.                         e — Wszystkie komunikaty o błędach.                         a — Uruchomienia akcji.                         r — Rekordy                         właściwe dla akcji.                         u — Żądania użytkownika.                         c — Początkowe parametry                         interfejsu                          użytkownika.                         m — Brak pamięci.                          p — Właściwości terminalu.                         v — Dane wyjściowe w trybie pełnym.                         + — Dołącza do                         istniejącego pliku.                               ! — Czyści poszczególne wiersze                         w pliku dziennika.                         "*" — Symbol wieloznaczny.                         Rejestruje wszystkie informacje,                         ale użycie opcji v                         nie jest uwzględnione.                         Aby uwzględnić opcję v,                         wpisz „/l*v”./p   Poprawka/Pakiet              Stosuje poprawkę. Aby                          zastosować poprawkę do                          zainstalowanego obrazu                         administratora, wpisz                          następujące opcje:                         /p [PakietPoprawki]                         /a [Pakiet]/q   n|b|r|f                  Ustawia poziom interfejsu użytkownika.                         q , qn — Brak interfejsu użytkownika.                         qb — Podstawowy interfejs użytkownika.                         qr — Ograniczony interfejs użytkownika. Po zakończeniu instalacji                         jest wyświetlane                         modalne okno                         dialogowe.                         qf — Pełny interfejs użytkownika. Po zakończeniu instalacji                         jest wyświetlane                         modalne okno                         dialogowe.                         qn+ — Brak interfejsu użytkownika. Ale                          po zakończeniu instalacji                         jest wyświetlane                         modalne okno dialogowe.                         qb+ — Podstawowe okno dialogowe. Po zakończeniu instalacji                         jest wyświetlane                         modalne okno                          dialogowe. Jeśli                          instalacja zostanie anulowana,                          modalne okno dialogowe                          nie jest wyświetlane.                         qb- — Podstawowy interfejs użytkownika                         bez modalnych okien dialogowych.                          Przełącznik „/qb+-”                         nie jest obsługiwanym                          poziomem interfejsu użytkownika./y  moduł                    Wywołuje funkcję                         DllRegisterServer                         interfejsu API systemu,                          która                         rejestruje moduły                         wpisane                          w wierszu polecenia (na                         przykład „msiexec /y                         moj_plik.dll”).                         Ta opcja jest używana tylko w przypadku                          informacji rejestru,                         które nie mogą zostać dodane                          za pomocą tabel                          rejestru pliku msi./z  moduł                    Wywołuje funkcję DllUnRegisterServer                          interfejsu API systemu                         w celu wyrejestrowania modułów                          wpisanych                         w wierszu polecenia (na                          przykład „msiexec /z                          moj_plik.dll”).                         Ta opcja jest używana tylko w przypadku                          informacji rejestru,                          które nie mogą zostać usunięte                          za pomocą tabel                          rejestru pliku msi.				
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji i przykładów, zobacz temat „Opcje wiersza polecenia” w Pomocy Instalatora Windows lub odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 227091 — ostatni przegląd: 12/05/2015 13:59:43 — zmiana: 3.3

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB227091
Opinia