Wymuszanie natychmiastowego odświeżenia zasad grupy za pomocą polecenia SECEDIT

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Zmiany w obiekcie zasad grupy są stosowane w odniesieniu do systemów docelowych nie od razu, lecz zgodnie z obowiązującym interwałem odświeżania zasad grupy z wykorzystaniem algorytmu faktoryzacji losowej, co ma zapewnić bardziej zrównoważone obciążenie kontrolerów domeny. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat działania tej funkcji, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
203607 How to Modify the Default Group Policy Refresh Interval
Może to stanowić problem w przypadku prób rozwiązania problemów z ustawieniami skonfigurowanymi za pomocą obiektów zasad grupy. Aby go obejść, można użyć narzędzia wiersza polecenia SECEDIT w celu wymuszenia natychmiastowego zastosowania ustawień obiektu zasad grupy na docelowej stacji roboczej.
Więcej informacji
Aby wymusić natychmiastowe zastosowanie ustawień obiektu zasad grupy na docelowej stacji roboczej, można użyć programu Secedit.exe z przełącznikiem /REFRESHPOLICY:
  • SECEDIT /REFRESHPOLICY ZASADA_KOMPUTERA /ENFORCE: Powoduje natychmiastowe zastosowanie ustawień obiektu zasad grupy dostępnych w węźle „Komputer” odpowiednich obiektów zasad grupy.
  • SECEDIT /REFRESHPOLICY ZASADA_UŻYTKOWNIKA /ENFORCE: Powoduje natychmiastowe zastosowanie ustawień obiektu zasad grupy dostępnych w węźle „Użytkownik” odpowiednich obiektów zasad grupy.


UWAGA: Wykonanie polecenia secedit /refreshpolicy powoduje zaktualizowanie tylko ustawień zasad grupy rozszerzenia po stronie klienta narzędzia secedit. Żadne inne ustawienia nie zostaną odświeżone.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 227302 — ostatni przegląd: 12/05/2015 14:01:10 — zmiana: 4.2

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB227302
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)