Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opcje usuwania kart inteligentnych w systemie Windows 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy utworzyć jego kopię zapasową i upewnić się, że dostępne są metody przywrócenia rejestru w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Streszczenie
Dostępne są dwie opcje, które można włączyć w systemie Windows 2000, związane z usuwaniem kart inteligentnych. Pierwsze opcja powoduje zablokowanie komputera w przypadku usunięcia karty inteligentnej. Ta opcja pozwala użytkownikowi opuszczającemu stanowisko robocze zabrać kartę inteligentną ze sobą, zapewniając ochronę sesji. Druga opcja powoduje wylogowanie użytkownika ze stacji roboczej w przypadku usunięcia karty inteligentnej.
Więcej informacji
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Użytkownicy mogą korzystać z Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Aby włączyć jedną z powyższych opcji, należy ustawić wartość danych dla wartości ScRemoveOption w następującym kluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Wartość: ScRemoveOption (REG_SZ)

Ustawienie:

0 - Brak akcji
1 - Zablokuj stację roboczą
2 - Wymuszaj wylogowanie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 227873 — ostatni przegląd: 01/24/2014 07:10:11 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbhardware kbenv KB227873
Opinia