Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.6.0

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyny zabezpieczeń MS10-056 i MS10-057, które zawierają wszystkie istotne informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office 2004 for Mac. Aby wyświetlić pełne biuletyny zabezpieczeń, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji
Ta aktualizacja wprowadza ulepszenia zabezpieczeń. Obejmują one poprawki eliminujące luki w zabezpieczeniach, które umożliwiają atakującemu zastąpienie zawartości pamięci komputera przy użyciu złośliwego kodu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz biuletyny zabezpieczeń wymienione we wcześniejszej części tego dokumentu.

Wcześniej wydane ulepszenia uwzględnione w tej aktualizacji

Ta aktualizacja zawiera wszystkie ulepszenia wydane we wszystkich poprzednich aktualizacjach dla pakietu Office 2004. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ulepszeń wprowadzonych w poprzedniej aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
883951 Opis dodatku Service Pack 1 dla pakietu Microsoft Office 2004 for Mac
915054 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.1.1
915055 Opis dodatku Service Pack 2 dla pakietu Microsoft Office 2004 for Mac
915056 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.2.1
915057 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.2.3
918963 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.2.4
921213 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.2.5
923151 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.2.6
924999 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.0
927738 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.2
930402 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.3
932185 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.4
936749 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.5
939699 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.6
940763 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.7
941809 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.8
948056 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.4.0
949357 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.4.1
952332 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.4.2
953824 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.0
956343 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.1
958312 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.2
960402 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.3
968695 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.4
969661 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.5
976830 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.6
979674 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.7
980837 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.8
2028866 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.9


Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aktualizacji dla pakietu Office 2004 for Mac 11.6.0 należy upewnić się, że na komputerze jest uruchomiony system Mac OS X 10.2.8 (Jaguar) lub nowsza wersja systemu operacyjnego Mac OS X.

Aby sprawdzić, czy komputer spełnia te wymagania wstępne, należy kliknąć polecenie About This Mac (Informacje o tym komputerze) w menu Apple.

Jak uzyskać aktualizację

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet aktualizacji dla pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.6.0.

Data wydania: 10 sierpnia 2010

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.


Uwagi
  • Aktualizacja dla pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.6.0 jest również dostępna za pośrednictwem programu AutoUpdate firmy Microsoft. Program AutoUpdate automatycznie aktualizuje oprogramowanie firmy Microsoft. Aby skorzystać z programu AutoUpdate, należy uruchomić program pakietu Microsoft Office, a następnie kliknąć polecenie Check for Updates (Sprawdź aktualizacje) w menu Help (Pomoc).

    Aby uzyskać więcej informacji o zasobach dotyczących pakietu Office 2004 dla komputerów Mac, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Zaktualizowane pliki

Zastosowanie tej aktualizacji powoduje zmianę lub dodanie plików aplikacji pakietu Microsoft Office wymienionych na poniższej liście. Po zainstalowaniu tej aktualizacji można porównać numery wersji tych plików, aby sprawdzić, czy zostały zainstalowane lub zaktualizowane. Aby sprawdzić numer wersji pliku, należy zaznaczyć ten plik w programie Finder, a następnie kliknąć pozycję Get Info (Pobierz informacje) w menu File (Plik). Ponadto w pliku dziennika aktualizacji w folderze Microsoft Office 2004/Updater Logs na komputerze można znaleźć pełną ścieżkę instalacji każdego zaktualizowanego pliku.
PlikWersja
Advzip.dic148.00.00.01
AutoContent Wizard11.2.0
Brochure Wizard11.2.0
Camera & Scanner Plug-in11.2.0
Catalog Wizard11.2.0
Conditional Sum Wizard11.2.0
Database Utility11.3.3
Discovering Microsoft Office11.2.0
Entourage.html11.2.0
Entourage Help11.2.3
Entourage Help Index11.2.3
Entourage Read Me.html11.2.3
Excel 11 Type Library11.2.0
Excel Read Me.html11.2.0
FileFormatsInExcel.html11.5.0
FileFormatsInPowerPoint.html11.5.0
FileFormatsInWord.html11.5.0
FontCacheTool1.0.0 (040511)
Genko Wizard (Japanese version)11.2.0
German Dictionary (post-reform)11.0.1
German Dictionary (pre-reform)11.0.1
German Hyph Dict (post-reform)11.0.1
German Hyph Dict (pre-reform)11.0.1
German Hyphenation11.3.0
German Spelling11.0.1
Greeting Wizard (Japanese version)11.2.0
Hagaki Wizard (Japanese version)11.2.0
Handheld Sync Installer1.5
Holidays11.2.0
Holidays (Japanese version)11.2.3
Icon Data11.2.0
Installation Read Me.html11.2.0
Italian Grammar11.0.2
Junk E-Mail Protection11.3.4
Menu Wizard11.2.0
Microsoft Cert Manager1.0.1
Microsoft Clip Gallery11.2.0
Microsoft Component Plugin11.6.0
Microsoft Database Daemon11.3.5
Microsoft Entourage11.4.0
Microsoft Entourage Conduit11.2.0
Microsoft Entourage.mdimporter 11.2.3
Microsoft Error Reporting1.0.2
Microsoft Excel11.6.0
Microsoft Excel 2.x-1111.5.0
Microsoft Framework11.4.0
Microsoft Graph11.6.0
Microsoft Messaging Library.bundle1.0.0
Microsoft Messaging Services11.2.0
Microsoft Office11.5.0
Microsoft Office Notifications11.2.3
Microsoft OLE11.3.5
Microsoft OLE Automation11.4.0
Microsoft PowerPoint11.5.5
Microsoft Sync Services 11.2.3
Microsoft Synchronization11.3.3
Microsoft Word11.6.0
MicrosoftCertUI.bundle1.0.1
Newsletter Wizard11.2.0
Office 11 Type Library11.2.0
PowerPoint 11 Type Library11.2.0
PowerPoint Read Me.html11.2.0
Project Gallery Launcher11.2.0
PSS Help11.2.0
Remove Office11.2.0
SAU.tar.gz1.1.2
SaveAsMovie Wizard11.2.0
SetupAssistant.bundle11.2.3
ShMem.bundle11.2.4
Spanish Dictionary11.0.0
Spanish Hyphen Dictionary11.0.0
Spanish Hyphenation11.0.2
Spanish Spelling311.0.2
Swedish Grammar11.0.1
Swedish Grammar Dictionary11.0.1
Timezones11.5.3
Timezones (Japanese version)11.3.4
timezones.xml11.5.3
Visual Basic for Applications11.5.0
Word 11 Type Library11.2.0
Word Open XML11.5.0
Word Read Me.html11.2.0
WordPDE.plugin11.3.9

Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2284171 — ostatni przegląd: 12/12/2015 09:41:06 — zmiana: 1.1

Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Entourage 2004 for Mac, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft PowerPoint 2004 for Mac, Microsoft Word 2004 for Mac

  • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbqfe kbHotfixServer kbfix kbsecadvisory kbsecbulletin kbsecvulnerability kbsurveynew kbpubtypekc kbexpertisebeginner KB2284171
Opinia