OFF2000: Błąd wewnętrzny 2343 podczas instalacji

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL228668
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.
Symptomy
Podczas instalacji pakietu Office może pojawić się następujący komunikat o błędzie:

Błąd wewnętrzny 2343: Skontaktuj się z obsługą techniczną produktu, aby uzyskać pomoc.
Po nim pojawia się następny:
Z powodu wystąpienia błędu instalacja została przedwcześnie zakończona.
Przyczyna
Takie zachowanie może mieć następujące przyczyny:
 • Usunięcie (odinstalowanie) programu Lotus Notes. lub

 • lub Program Lotus Notes jest zainstalowany, ale istnieją niepoprawne wpisy dla programu Lotus Notes w Rejestrze systemu Windows lub w pliku Win.ini.
W razie usuwania programu Lotus Notes dezinstalator nie usuwa pewnych wpisów z Rejestru systemu Windows i pliku Win.ini.

Ten problem występuje tylko w przypadku, gdy usunięto program Lotus Notes lub jeśli program Lotus Notes jest niepoprawnie zainstalowany. Pakiet Office zostaje zainstalowany pomyślnie, jeśli w systemie istnieje poprawna instalacja programu Lotus Notes.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, uzyskaj pełny produkt Microsoft Office 2000 Service Release 1/1a (SR-1/SR-1a).

Zestaw dysków CD z pełną wersją pakietu Microsoft Office 2000 SR-1/SR-1a można zamówić minimalnym kosztem (plus koszt przesyłki i koszty manipulacyjne). Aby zamówić ten zestaw, zadzwoń na numer punktu zamówień firmy Microsoft — (800) 360-7561. Aby zamówić te dyski CD, trzeba przedstawić dowód zakupu detalicznego pakietu Microsoft Office 2000.

Można również zastosować jedną z następujących metod.

Metoda 1: Zmiana nazwy pliku Notes.ini

Aby uniknąć tego komunikatu o błędzie, można czasowo zmienić nazwę pliku Notes.ini.
 • W systemie Microsoft Windows 95 i Windows 98 plik ten znajduje się w następującym folderze:
  %systemroot%\system,
  gdzie %systemroot% oznacza dysk i ścieżkę do miejsca, w którym zainstalowany jest system operacyjny.
 • W systemie Microsoft Windows NT 4.0 plik ten znajduje się w następującym folderze:
  %systemroot%\system32,
  gdzie %systemroot% oznacza dysk i ścieżkę do miejsca, w którym zainstalowany jest system operacyjny.
Jeśli metoda 1 nie działa, spróbuj zastosować następujące metody.

UWAGA: Zmiana nazwy pliku Notes.ini powoduje, że program Lotus Notes przestaje działać. Należy pamiętać, aby po zainstalowaniu pakietu Office 2000 przywrócić oryginalną nazwę pliku Notes.ini.

Metoda 2: Pobranie i uruchomienie narzędzia do naprawy błędu wewnętrznego 2343

Firma Microsoft oferuje narzędzie, które tymczasowo pozwala obejść ten problem. Aby uzyskać informacje dotyczące tego narzędzia, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
234435 OFF2000: Utility to Repair Internal Error 2343
Nie chcąc używać tego narzędzia, można zastosować jedną z następujących metod, aby tymczasowo obejść ten problem.

Metoda 3: Jeśli program Lotus Notes nie jest zainstalowany

Najpierw trzeba usunąć pozostałe wpisy programu Lotus Notes z pliku Win.ini. Przed wykonaniem opisanych kroków należy utworzyć kopię zapasową pliku Win.ini, który jest przechowywany w folderze Windows.

Aby zmodyfikować plik Win.ini, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. W oknie Otwórz wpisz polecenie Win.ini.
 2. Kliknij przycisk OK.
 3. Znajdź w pliku Win.ini sekcję [Extensions]. Usuń następujące wpisy z sekcji [Extensions]:
  nsf=c:\notes\Notes.exe ^.nsf
  ns3=c:\notes\Notes.exe ^.ns3
  nsg=c:\notes\Notes.exe ^.nsg
  nsh=c:\notes\Notes.exe ^.nsh
  ns2=c:\notes\Notes.exe ^.ns2
  ntf=c:\notes\Notes.exe ^.ntf
  UWAGA: Jeśli program Lotus Notes zainstalowano w innym folderze niż domyślny (c:\notes), wpisy te będą zawierać ścieżkę do miejsca, gdzie zainstalowano program Lotus Notes.

 4. Jeśli program Lotus Notes zainstalowano w innym folderze niż domyślny (c:\notes), wpisy te będą zawierać ścieżkę do miejsca, gdzie zainstalowano program Lotus Notes. Znajdź w pliku Win.ini sekcję [LotusMail]. Usuń następujące wpisy z sekcji [LotusMail]:
  Application=Notes
  Program=c:\notes\Notes.exe NoDialogs
  UWAGA: Jeśli program Lotus Notes zainstalowano w innym folderze niż domyślny (c:\notes), wpisy te będą zawierać ścieżkę do miejsca, gdzie zainstalowano program Lotus Notes.

 5. Jeśli program Lotus Notes zainstalowano w innym folderze niż domyślny (c:\notes), wpisy te będą zawierać ścieżkę do miejsca, gdzie zainstalowano program Lotus Notes. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.
 6. Jeśli program Lotus Notes zainstalowano w innym folderze niż domyślny (c:\notes), wpisy te będą zawierać ścieżkę do miejsca, gdzie zainstalowano program Lotus Notes. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ.
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości” w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze” i „Edytowanie danych Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować awaryjny dysk naprawczy.


Musisz również usunąć klucze programu Lotus Notes z Rejestru. Aby usunąć te klucze, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij wszelkie uruchomione programy.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. W oknie Otwórz wpisz polecenie regedit.
 3. Kliknij przycisk OK.
 4. W Edytorze Rejestru przejdź do następującego klucza:
  HKEY_CLASSES_ROOT\.nsf
  Usuń klucz .nsf i wszystkie jego podklucze.

 5. Usuń klucz .nsf i wszystkie jego podklucze. Powtórz krok 4 dla następujących kluczy:
  HKEY_CLASSES_ROOT\.nsh
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ntf
  HKEY_CLASSES_ROOT\.nsg
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ns3
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ns2
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ndl
  Jeśli któryś z tych kluczy nie istnieje, pomiń go.

 6. Usuń klucz .nsf i wszystkie jego podklucze. Przejdź do następującego klucza:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes
  Sprawdź, czy nie ma klucza .nsf. Jeśli jest, usuń ten klucz i wszystkie jego podklucze.
 7. Usuń klucz .nsf i wszystkie jego podklucze. Powtórz krok 6 dla każdego z następujących kluczy:
  .nsh
  .ntf
  .nsg
  .ns3
  .ns2
  .ndl
  Jeśli któryś z tych kluczy nie istnieje, pomiń go.

 8. Usuń klucz .nsf i wszystkie jego podklucze. W menu Rejestr kliknij polecenie Zakończ.

Metoda 4: Jeśli program Lotus Notes jest zainstalowany

Najpierw musisz zweryfikować wpisy programu Lotus Notes w pliku Win.ini. Przed wykonaniem opisanych kroków utwórz kopię zapasową pliku Win.ini, który jest przechowywany w folderze Windows.

Aby zweryfikować wpisy w pliku Win.ini, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. W oknie Otwórz wpisz polecenie Win.ini.
 2. Kliknij przycisk OK.
 3. Znajdź w pliku Win.ini sekcję [Extensions]. Sprawdź ścieżki w następujących wpisach w sekcji [Extensions]:
  nsf=c:\notes\Notes.exe ^.nsf
  ns3=c:\notes\Notes.exe ^.ns3
  nsg=c:\notes\Notes.exe ^.nsg
  nsh=c:\notes\Notes.exe ^.nsh
  ns2=c:\notes\Notes.exe ^.ns2
  ntf=c:\notes\Notes.exe ^.ntf
  UWAGA: Jeśli program Lotus Notes zainstalowano w innym folderze niż domyślny (c:\notes), użyj ścieżki do miejsca, gdzie zainstalowano program Lotus Notes.

 4. Jeśli program Lotus Notes zainstalowano w innym folderze niż domyślny (c:\notes), użyj ścieżki do miejsca, gdzie zainstalowano program Lotus Notes. Znajdź w pliku Win.ini sekcję [LotusMail]. Sprawdź ścieżki w następujących wpisach w sekcji [LotusMail]:
  Application=Notes
  Program=c:\notes\Notes.exe NoDialogs
  UWAGA: Jeśli program Lotus Notes zainstalowano w innym folderze niż domyślny (c:\notes), użyj ścieżki do miejsca, gdzie zainstalowano program Lotus Notes.

 5. Jeśli program Lotus Notes zainstalowano w innym folderze niż domyślny (c:\notes), użyj ścieżki do miejsca, gdzie zainstalowano program Lotus Notes. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.
 6. Jeśli program Lotus Notes zainstalowano w innym folderze niż domyślny (c:\notes), użyj ścieżki do miejsca, gdzie zainstalowano program Lotus Notes. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ.
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości” w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze” i „Edytowanie danych Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować Awaryjny dysk naprawczy.


Musisz również zweryfikować klucze programu Lotus Notes w Rejestrze.
 1. Zamknij wszelkie uruchomione programy.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. W oknie Otwórz wpisz polecenie regedit.
 3. Kliknij przycisk OK.
 4. W Edytorze Rejestru przejdź do następującego klucza:
  HKEY_CLASSES_ROOT\.nsf\Shell\Open\Command
 5. Kliknij dwukrotnie pozycję (Domyślna) w kolumnie Nazwa.
 6. Sprawdź ścieżkę do pliku Notes.exe wyświetlaną w polu Dane wartości. Jeśli to konieczne, zmień tę ścieżkę, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Powtórz kroki od 4 do 6 dla następujących kluczy:
  HKEY_CLASSES_ROOT\.nsh\Shell\Open\Command
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ntf\Shell\Open\Command
  HKEY_CLASSES_ROOT\.nsg\Shell\Open\Command
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ns3\Shell\Open\Command
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ns2\Shell\Open\Command
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ndl\Shell\Open\Command
  Jeśli któryś z tych kluczy nie istnieje, pomiń go.

 8. Jeśli któryś z tych kluczy nie istnieje, pomiń go. Przejdź do następującego klucza:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.nsf\Shell\Open\Command
 9. Jeśli któryś z tych kluczy nie istnieje, pomiń go. Kliknij dwukrotnie pozycję (Domyślna) w kolumnie Nazwa.
 10. Jeśli któryś z tych kluczy nie istnieje, pomiń go. Sprawdź ścieżkę do pliku Notes.exe wyświetlaną w polu Dane wartości. Jeśli to konieczne, zmień tę ścieżkę, a następnie kliknij przycisk OK.
 11. Jeśli któryś z tych kluczy nie istnieje, pomiń go. Powtórz kroki od 8 do 10 dla każdego z następujących kluczy:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.nsh\Shell\Open\Command
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.ntf\Shell\Open\Command
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.nsg\Shell\Open\Command
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.ns3\Shell\Open\Command
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.ns2\Shell\Open\Command
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.ndl\Shell\Open\Command
  Jeśli któryś z tych kluczy nie istnieje, pomiń go.

 12. Jeśli któryś z tych kluczy nie istnieje, pomiń go. W menu Rejestr kliknij polecenie Zakończ.
UWAGA: Problem ten można również rozwiązać, zmieniając czasowo nazwę pliku Notes.ini. W systemie Windows 95 i Windows 98 plik ten znajduje się w folderze \windows\system. W systemie Windows NT 4.0 plik ten znajduje się w folderze \winnt\system32. Zmiana nazwy pliku Notes.ini powoduje, że program Lotus Notes przestaje działać. Należy pamiętać, aby po zainstalowaniu pakietu Office 2000 przywrócić oryginalną nazwę pliku Notes.ini.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Więcej informacji
Produkty innych firm omówione w tym artykule są produkowane przez niezależnych od firmy Microsoft producentów; firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności i niezawodności tych produktów.
Materiały referencyjne
Aby wyświetlić więcej artykułów dotyczących rozwiązywania określonych błędów Instalatora pakietu Office, kliknij łącze poniżej: Aby wyświetlić więcej artykułów z informacjami ogólnymi na temat rozwiązywania błędów pakietu Office, kliknij łącze poniżej:
OFF2000 2343
Właściwości

Identyfikator artykułu: 228668 — ostatni przegląd: 12/05/2015 14:09:09 — zmiana: 6.1

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kberrmsg kbpending xlwinsetup KB228668
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)