Rozwiązywanie problemów „Stop 0x00000077” lub „KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR”

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas korzystania z systemu Windows mogą pojawić się następujące komunikaty o błędach:
 • Stop 0x00000077
  KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
W tym artykule jest opisany sposób rozwiązywania problemów związanych z tymi komunikatami o błędach.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeżeli nie można wczytać żądanej strony danych jądra z pliku stronicowania do pamięci lub główny rekord rozruchowy jest zainfekowany wirusem. Aby dokładniej określić możliwą przyczynę, należy właściwie zinterpretować komunikat o błędzie. Jeżeli pierwszy i trzeci parametr mają wartość zero, cztery kolejne parametry są następująco definiowane:
 1. 0 (zero)
 2. Wartość wpisu PTE (Page Table Entry) w chwili wystąpienia błędu
 3. 0 (zero)
 4. Adres podpisu w stosie jądra
Jeżeli pierwszy lub trzeci parametr nie ma wartości zero, obowiązują następujące definicje:
 1. Kod stanu
 2. Kod stanu We/Wy
 3. Numer pliku strony
 4. Przesunięcie do pliku strony
W tym przypadku przyczynę problemu można określić na podstawie drugiego parametru (kod stanu We/Wy) przy użyciu następujących informacji znajdujących się w sekcji „wartość drugiego parametru”, po których występuje informacja w formacie „przyczyna ogólna”:

0xC000009A lub STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES: brak niestronicowanych zasobów puli.

0xC000009C lub STATUS_DEVICE_DATA_ERROR: złe bloki na dysku twardym.

0xC000009D lub STATUS_DEVICE_NOT_CONNECTED: złe okablowanie, brak zakończenia lub kontroler nie może uzyskać dostępu do dysku twardego.

0xC000016A lub STATUS_DISK_OPERATION_FAILED: złe bloki na dysku twardym.

0xC0000185 lub STATUS_IO_DEVICE_ERROR: nieprawidłowe zakończenie lub uszkodzone okablowanie urządzeń SCSI albo dwa urządzenia usiłują korzystać z tego samego przerwania IRQ.

Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, użyj następującej metody:

Wirus w sektorze rozruchowym

Aby stwierdzić, czy sektor rozruchowy jest zainfekowany wirusem, uruchom aktualny program antywirusowy i w razie potrzeby usuń wirusa z komputera.

Inny wirus

W Podglądzie zdarzeń wyświetl dziennik systemu, aby zapoznać się z dodatkowymi komunikatami o błędach, dzięki którym można określić urządzenie będące przyczyną problemu.

Zły blok. Błąd „Stop 0x77” jest spowodowany złym blokiem w pliku stronicowania lub błędem kontrolera dysku. W bardzo rzadkich przypadkach występuje wtedy, gdy niedostępne są niestronicowane zasoby puli.

Wartość 0 w przypadku pierwszego i drugiego parametru oznacza, że nie można znaleźć podpisu w stosie jądra. Przyczyną tego problemu jest uszkodzony sprzęt. Jeżeli stan We/Wy to C0000185, a plik stronicowania znajduje się na dysku twardym SCSI, należy sprawdzić okablowanie dysku i zakończenie SCSI.

Kod stanu We/Wy: 0xC000009C lub 0xC000016A zazwyczaj oznacza, że nie można odczytać danych z dysku z powodu złego bloku.

Jeżeli można uruchomić ponownie komputer po wyświetleniu komunikatu o błędzie, zostanie automatycznie uruchomiony program Autochk i nastąpi próba zamapowania złego sektora. Jeżeli z pewnych powodów program Autochk nie skanuje dysku twardego w poszukiwaniu błędów, należy ręcznie uruchomić skaner dysku. W przypadku dysku sformatowanego w systemie plików NTFS należy uruchomić program Chkdsk z przełącznikami /f /r (Chkdsk /f /r) na partycji systemowej. Przed rozpoczęciem skanowania dysku należy ponownie uruchomić komputer. Jeżeli z powodu tego problemu nie można uruchomić komputera, należy użyć Konsoli poleceń i uruchomić program Chkdsk /r.

Inną częstą przyczyną tego problemu jest uszkodzona lub zawodna pamięć RAM (Random Access Memory).

Sprawdź, czy wszystkie karty są prawidłowo zainstalowane w gniazdach.

Upewnij się, że styki wszystkich kart są czyste.

Wyłącz pamięć podręczną w systemie BIOS, aby sprawdzić, czy usunie to błąd.

Jeżeli nie, być może oznacza to, że płyta główna komputera jest uszkodzona.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tematów pokrewnych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
130801 Common Causes of STOP Messages 0x00000077 and 0x0000007A
0x77 0x7a
Właściwości

Identyfikator artykułu: 228753 — ostatni przegląd: 12/05/2015 14:09:53 — zmiana: 3.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbenv kbui kbprb KB228753
Opinia