Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Ostrzeżenie o zabezpieczeniach z informacją o wyłączeniu Zapory systemu Windows

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemu
Narzędzie do rozwiązywania problemów Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z usługą Zapora systemu Windows umożliwia automatyczne rozwiązanie problemu opisanego w tym artykule.To narzędzie do rozwiązywania problemów rozwiązuje wiele różnych problemów. Więcej informacji

Uruchom terazNarzędzie do rozwiązywania problemów Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z usługą Zapora systemu Windows umożliwia automatyczne rozwiązanie problemu opisanego w tym artykule. To narzędzie do rozwiązywania problemów rozwiązuje wiele różnych problemów. Więcej informacji

Uruchom teraz Uwaga Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.
Czy te informacje są przydatne? Prześlij nam swoją opinię
Symptomy
W obszarze powiadomień na pasku zadań zwracane jest ostrzeżenie z informacją o tym, że Zapora systemu Windows jest wyłączona. Ostrzeżenie jest wyświetlane jako alert zabezpieczeń systemu Windows w systemach Windows XP i Windows Vista i jako komunikat Centrum akcji w systemie Windows 7.
Alert zabezpieczeń w systemie Windows XPAlert zabezpieczeń w systemie Windows VistaKomunikat Centrum akcji w systemie Windows 7
Alert systemu XPAlert systemu VistaAlert systemu Windows 7
W systemach Windows XP i Windows Vista dwukrotne kliknięcie alertu zabezpieczeń powoduje otwarcie Centrum zabezpieczeń systemu Windows. Centrum zabezpieczeń systemu Windows zawiera ostrzeżenie o wyłączeniu Zapory systemu Windows. W systemie Windows 7 należy kliknąć komunikat Centrum akcji, a następnie pozycję Otwórz Centrum akcji. Centrum akcji zawiera ostrzeżenie o wyłączeniu Zapory systemu Windows.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, gdy usługa Zapora systemu Windows jest zatrzymana.
Samodzielne rozwiązywanie problemu
Aby rozwiązać ten problem, gdy jego przyczyną jest zatrzymanie usługi Zapora systemu Windows, należy ręcznie włączyć Zaporę systemu Windows.

Windows XP

 1. W Centrum zabezpieczeń systemu Windows kliknij pozycję Zalecenia w sekcji Zapora.
 2. W oknie dialogowym Zalecenia kliknij pozycję Włącz teraz.

Windows Vista

W Centrum zabezpieczeń systemu Windows w sekcji Zapora należy kliknąć pozycję Włącz teraz.

Kontrola konta użytkownika — zgoda na wykonanie operacji Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, należy wpisać hasło lub kliknąć przycisk Kontynuuj.

Windows 7

W Centrum akcji w sekcji Zabezpieczenia należy dla pozycji Zapora sieciowa kliknąć pozycję Włącz teraz.

Kontrola konta użytkownika — zgoda na wykonanie operacji Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, należy wpisać hasło lub kliknąć przycisk Kontynuuj. Czy te informacje są przydatne? Prześlij nam swoją opinię
Jak rozwiązać ten problem przy użyciu pakietu MATS
 1. Pakiet MATS skanuje komputer i sprawdza, czy są spełnione następujące wymagania:
  • Na komputerze jest uruchomiony system Windows XP, Windows Vista lub Windows 7.
  • Zapora systemu Windows jest domyślnym programem zapory.
  • Usługa Zapora systemu Windows nie została uruchomiona.

 2. Pakiet MATS uruchamiania usługę Zapora systemu Windows.
 3. Sprawdź, czy usługa Zapora systemu Windows została pomyślnie uruchomiona.
Inne problemy rozwiązywane przy użyciu pakietu MATS
2292301 Nie można uzyskać dostępu do udostępnionych plików lub drukarek w systemie Windows
2271812 Nie można włączyć Zapory systemu Windows w Centrum zabezpieczeń
2289618 Nie można zaoferować pomocy przy użyciu pomocy zdalnej
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2288085 — ostatni przegląd: 02/29/2012 05:28:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

 • kbtshoot kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmatsfixme KB2288085
Opinia