Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak zastąpić aktualnie zablokowane pliki za pomocą programu Inuse.exe

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Program Inuse.exe umożliwia osobom indywidualnym i administratorom natychmiastowe zastepowanie plików używanych aktualnie przez system operacyjny. Choć tego rodzaju działanie zapewnia zwykle uruchomienie programu instalacyjnego lub programu uaktualniania dodatku Service Pack, instalacje i uaktualnienia polegają na zastępowaniu wielu plików. Jednak w celach rozwiązywania problemów może być konieczne zastąpienie tylko jednego pliku na komputerze, a nie całego ich zbioru. Program Inuse zapewnia tego rodzaju elastyczność administracyjną.

Program InUse można pobrać z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Zastrzeżenie

Należy pamiętać, że jest to nieobsługiwane narzędzie; trzeba przedsięwziąć typowe środki bezpieczeństwa przy używaniu tego rodzaju narzędzia, np. upewnić się, że istnieją kopie plików DLL z oryginalnego źródła instalacji. Jest to narzędzie używane na ryzyko użytkownika, a firma Microsoft nie zapewnia obecnie jego obsługi technicznej.
Więcej informacji
InUse jest poleceniem wiersza polecenia systemu Win32, którego można używać w ramach zadań zautomatyzowanych, skryptach lub innych programach.

Składnia

c:\inuse.exe /?InUse - version 1.3---------------------------------------------------------------------------Copyright (c) 1994-1999 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.Zastępuje pliki aktualnie zablokowane przez system operacyjnyINUSE źródło przeznaczenie [/y] źródło      Plik zaktualizowany przeznaczenie  Istniejący plik do zastąpienia /y        Wyłącza monit o potwierdzenie zastąpienia pliku /?        Wyświetla pomoc dotyczącą składni Źródło i przeznaczenie muszą zawierać kompletną ścieżkę fizyczną lub nazwę ścieżki UNC.				
W systemie Windows 2000 istnieje program Inuse.exe w wersji 1.4. Narzędzie działa identycznie, lecz okno pomocy zostało nieznacznie zmienione. Zamiast słowa „źródło” pojawia się wyraz „plik_zast”.

Komentarze

Przeznaczenie to aktualnie zablokowany plik, który ma zostać zastąpiony na dysku lokalnym. Należy pamiętać, że kiedy za pomocą programu INUSE zastąpiono plik, nie można go uruchomić ponownie w celu cofnięcia transakcji. Być może ta funkcja zostanie wprowadzona w nowej wersji.

Przykłady

Działanie programu INUSE jest dosyć proste; wystarczy podać plik, który ma zostać zastąpiony, oraz lokalizację zaktualizowanego zastępnika. Ma on także dodatkowy parametr wyłączający potwierdzenie skopiowania. Może być on przydatny, jeśli program INUSE ma być używany w procesach zautomatyzowanych. W poniższych przykładach przedstawiono symulowane wyjście programu INUSE, a także jego działanie w sytuacji zastępowania plików w środowisku lokalnym i sieciowym.

Przykład 1: Instalacja bez monitów

c:\tools\inuse.exe \\server\updates\prodmod.dll c:\program files\prodsys\prodmod.dll /yInUse - version 1.3----------------------------------------------------------InUse is about to replace the following fileExisting:  c:\program files\prodsys\prodmod.dllVersion:   1.31Replacement: \\server\updates\prodmod.dllVersion:   1.34\\server\updates\prodmod.dll is replacing --> c:\program files\prodsys\prodmod.dllChanges do not take affect until you reboot<BR/>				

Przykład 2: Instalacja z monitem

c:\tools\inuse.exe \\server\updates\prodmod.dll c:\program files\prodsys\prodmod.dllInUse - version 1.3----------------------------------------------------------InUse is about to replace the following fileExisting:  c:\program files\prodsys\prodmod.dllVersion:   1.31Replacement: \\server\updates\prodmod.dllVersion:   1.34Do you want to continue?(y/n)\\server\updates\prodmod.dll is replacing --> c:\program files\prodsys\prodmod.dllChanges will not take affect until you reboot				

Jedyną różnicą w przykładach jest fakt, że w drugiej użytkownik będzie monitowany o potwierdzenie lub anulowanie.

Przykład 3: Operacja wsadowa

W następującym przykładzie pokazano, jak administrator może zagnieździć wiele aktualizacji w jednym skrypcie:
batch.cmd
@echo off
inuse test.dll c:\winnt\system32\test.dll /y
inuse test2.dll c:\winnt\system32\test2.dll /y
inuse test3.dll c:\winnt\system32\test3.dll /y
Należy zauważyć, że ten plik wykonywalny w istocie edytuje rejestr, aby wykonać operacje typu „PendingFileRenameOperations” przy następnym uruchomieniu sytemu.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać wiecej informacji o narzędziu InUse, zobacz następujący artykuł w bazie informacji technicznych Microsoft TechNet:
ntsetup update install setup service pack
Właściwości

Identyfikator artykułu: 228930 — ostatni przegląd: 12/05/2015 14:10:57 — zmiana: 3.3

Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbfaq kbinfo KB228930
Opinia