Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Raport dotyczący wydajności systemu SBS 2003 wskazuje, że usługa automatyczna nie działa

Symptomy
Raport dotyczący wydajności konsoli systemu SBS 2003 lub raport dotyczący stanu serwera wysłany pocztą e-mail może wskazywać, że usługa Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86 nie jest uruchamiana mimo tego, że ustawiono dla niej automatyczny typ uruchamiania.

Usługa NGEN


Przyczyna
Może to być spowodowane tym, że na serwerze z systemem SBS 2003 zainstalowano pakiet Microsoft .NET Framework 4.0.
Automatyczne rozwiązywanie problemu
Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.
Uwaga
Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.
Samodzielne rozwiązywanie problemu
Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
  1. Znajdź plik C:\inetpub\monitoring\web.config i wykonaj jego kopię zapasową.
  2. Otwórz plik C:\inetpub\monitoring\web.config w Notatniku, aby móc go edytować.
  3. W pliku znajdź wiersz z ciągiem SERVICES_TO_IGNORE. Wygląda on następująco:
    <add key="SERVICES_TO_IGNORE" value="SysmonLog" />
  4. Dodaj do tego wiersza ciąg ;clr_optimization_v4.0.30319_32, czyli odwołanie do usługi Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86, jak pokazano poniżej.
    <add key="SERVICES_TO_IGNORE" value="SysmonLog;clr_optimization_v4.0.30319_32" />
  5. Zapisz plik C:\inetpub\monitoring\web.config i odśwież raport dotyczący wydajności w konsoli systemu SBS.
Więcej informacji
Nieuruchamianie się usługi Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86 mimo ustawionego automatycznego typu uruchamiania jest normalnym zachowaniem tej usługi. Jeśli usługa nie ma żadnych zadań do wykonania, zatrzymuje się automatycznie.
fixit fix it automatyczne rozwiązywanie problemu
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2290390 — ostatni przegląd: 10/06/2010 12:04:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition

  • kbfixme kbmsifixme KB2290390
Opinia