Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Raport dotyczący wydajności systemu SBS 2003 wskazuje, że usługa automatyczna nie działa

Symptomy
Raport dotyczący wydajności konsoli systemu SBS 2003 lub raport dotyczący stanu serwera wysłany pocztą e-mail może wskazywać, że usługa Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86 nie jest uruchamiana mimo tego, że ustawiono dla niej automatyczny typ uruchamiania.

Usługa NGEN


Przyczyna
Może to być spowodowane tym, że na serwerze z systemem SBS 2003 zainstalowano pakiet Microsoft .NET Framework 4.0.
Automatyczne rozwiązywanie problemu
Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.




Uwaga
Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.
Samodzielne rozwiązywanie problemu
Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
 1. Znajdź plik C:\inetpub\monitoring\web.config i wykonaj jego kopię zapasową.
 2. Otwórz plik C:\inetpub\monitoring\web.config w Notatniku, aby móc go edytować.
 3. W pliku znajdź wiersz z ciągiem SERVICES_TO_IGNORE. Wygląda on następująco:
  <add key="SERVICES_TO_IGNORE" value="SysmonLog" />
 4. Dodaj do tego wiersza ciąg ;clr_optimization_v4.0.30319_32, czyli odwołanie do usługi Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86, jak pokazano poniżej.
  <add key="SERVICES_TO_IGNORE" value="SysmonLog;clr_optimization_v4.0.30319_32" />
 5. Zapisz plik C:\inetpub\monitoring\web.config i odśwież raport dotyczący wydajności w konsoli systemu SBS.
Więcej informacji
Nieuruchamianie się usługi Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86 mimo ustawionego automatycznego typu uruchamiania jest normalnym zachowaniem tej usługi. Jeśli usługa nie ma żadnych zadań do wykonania, zatrzymuje się automatycznie.
fixit fix it automatyczne rozwiązywanie problemu
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2290390 — ostatni przegląd: 10/06/2010 12:04:00 — zmiana: 1.0

 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition
 • kbfixme kbmsifixme KB2290390
Opinia