Rozwiązywanie problemów z replikacją usługi Active Directory za pomocą narzędzia Repadmin.exe

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Program Repadmin.exe jest narzędziem z zestawu Microsoft Windows 2000 Resource Kit, dostępnym w folderze Support Tools na dysku CD z systemem Windows 2000. Jest to interfejs wiersza polecenia służący do replikacji usługi Active Directory. Narzędzie to udostępnia zaawansowany interfejs do wewnętrznych działań związanych z replikacją usługi Active Directory i jest przydatne do rozwiązywania problemów z tą replikacją. W tym artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące korzystania z narzędzia Repadmin.exe.
Więcej informacji
Wpisanie polecenia repadmin w wierszu polecenia powoduje wyświetlenie następującej listy przełączników:
Usage: repadmin <cmd> <args> [/u:{domain\\user}] [/pw:{password|*}]Supported <cmd>s & args:   /sync <Naming Context> <Dest DSA> <Source DSA UUID> [/force] [/async      [/full] [/addref] [/allsources]   /syncall <Dest DSA> [<Naming Context>] [<flags>]   /kcc [DSA] [/async]   /bind [DSA]   /propcheck <Naming Context> <Originating DSA Invocation ID>     <Originating USN> [DSA from which to enumerate host DSAs]   /getchanges NamingContext [SourceDSA] [/cookie:<file>]   /getchanges NamingContext [DestDSA] SourceDSAObjectGuid     [/verbose] [/statistics]   /showreps [Naming Context] [DSA [Source DSA objectGuid]] [/verbose]     [/unreplicated] [/nocache]   /showvector <Naming Context> [DSA] [/nocache]   /showmeta <Object DN> [DSA] [/nocache]   /showtime <DS time value>   /showmsg <Win32 error>   /showism [<Transport DN>] [/verbose] (must be executed locally)   /showsig [DSA]   /showconn [DSA] [Container DN | <DSA guid>] (default is local site)   /showcert [DSA]   /queue [DSA]   /failcache [DSA]   /showctx [DSA] [/nocache]Note:- <Dest DSA>, <Source DSA>, <DSA> : Names of the appropriate servers    <Naming Context> is the Distinguished Name of the root of the NC       Example: DC=My-Domain,DC=Microsoft,DC=Com					
Na przykład, aby ustalić, na którym kontrolerze domeny została zreplikowana określona zmiana, wpisz następujący wiersz:
repadmin /showmeta "CN=larryli,OU=DesignTeam,OU=Development,DC=ntbeta,DC=microsoft,DC=com" nazwa_kontrolera_domeny
gdzie nazwa_kontrolera_domeny jest nazwą hosta kontrolera domeny, na którym chcesz sprawdzić zreplikowane parametry.

Dane wyjściowe tego polecenia są podobne do następujących:
Loc.USN Originating DSA Org.USN Org.Date/Time  Ver Attribute--------------------------------------------------------------------------1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 objectClass1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 cn1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 sn1668   Luxembourg\EMBY 1668 1999-04-23 15:37.12 1 c1668   Luxembourg\EMBY 1668 1999-04-23 15:37.12 1 l1668   Luxembourg\EMBY 1668 1999-04-23 15:37.12 1 st1706   Luxembourg\EMBY 1706 1999-04-23 15:38.39 1 title1667   Luxembourg\EMBY 1667 1999-04-23 15:37.12 2 description1668   Luxembourg\EMBY 1668 1999-04-23 15:37.12 1 postalCode1667   Luxembourg\EMBY 1667 1999-04-23 15:37.12 1 physDevOffName1667   Luxembourg\EMBY 1667 1999-04-23 15:37.12 1 telephoneNumber1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 givenName1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 instanceType1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 whenCreated1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 displayName1668   Luxembourg\EMBY 1668 1999-04-23 15:37.12 1 streetAddress1776   Luxembourg\EMBY 1776 1999-04-23 16:32.44 2 NTSecurityDescriptor1851   Luxembourg\EMBY 1851 1999-04-23 17:06.09 2 wWWHomePage1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 name1649   Luxembourg\EMBY 1649 1999-04-23 15:29.38 3 userAccountControl1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 codePage1668   Luxembourg\EMBY 1668 1999-04-23 15:37.12 2 countryCode1704   Luxembourg\EMBY 1704 1999-04-23 15:38.19 2 homeDirectory1704   Luxembourg\EMBY 1704 1999-04-23 15:38.19 2 homeDrive1641   Luxembourg\EMBY 1641 1999-04-23 15:29.37 2 dBCSPwd1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 scriptPath1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 logonHours1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 userWorkstations1641   Luxembourg\EMBY 1641 1999-04-23 15:29.37 2 unicodePwd1641   Luxembourg\EMBY 1641 1999-04-23 15:29.37 2 ntPwdHistory1641   Luxembourg\EMBY 1641 1999-04-23 15:29.37 2 pwdLastSet1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 primaryGroupID1643   Luxembourg\EMBY 1643 1999-04-23 15:29.37 1 supplmntlCredentials1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 userParameters1669   Luxembourg\EMBY 1669 1999-04-23 15:37.12 2 profilePath1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 objectSid1776   Luxembourg\EMBY 1776 1999-04-23 16:32.44 1 adminCount1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 comment1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 accountExpires1641   Luxembourg\EMBY 1641 1999-04-23 15:29.37 2 lmPwdHistory1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 sAMAccountName1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 sAMAccountType1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 userPrincipalName1704   Luxembourg\EMBY 1704 1999-04-23 15:38.19 1 userSharedFolder1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 objectCategory1667   Luxembourg\EMBY 1667 1999-04-23 15:37.12 1 mail1705   Luxembourg\EMBY 1705 1999-04-23 15:38.39 1 homePhone					
Uruchamiając to polecenie dla każdego kontrolera domeny, administrator może ustalić, czy na wszystkich kontrolerach domeny są zreplikowane te same wartości. Jeśli na którymś z kontrolerów domeny jest inna wartość i zmiana została wprowadzona jakiś czas temu, można rozpocząć badanie, dlaczego komputer jeszcze nie odebrał zmiany.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 229896 — ostatni przegląd: 12/05/2015 14:16:44 — zmiana: 2.4

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbtshoot kbenv KB229896
Opinia