Udostępnianie połączenia internetowego nie wybiera automatycznie numeru telefonu w przypadku połączeń telefonicznych z Internetem firm trzecich

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Usługa Udostępnianie połączenia internetowego (ICS) nie wybiera automatycznie numeru telefonu w przypadku telefonicznych połączeń z Internetem firm trzecich.
Więcej informacji
Jeśli usługodawca internetowy korzysta z połączenia telefonicznego z Internetem innej firmy, takiej jak America Online (AOL), przed udostępnieniem połączenia innym klientom należy ustanowić je ręcznie.

Aby klient mógł uzyskać dostęp do Internetu, korzystając z połączenia firmy AOL oraz hosta usługi ICS, należy na hoście usługi ICS ręcznie ustanowić połączenie z siecią AOL, a następnie połączyć klientów z Internetem.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące używania usługi AOL i serwera usługi ICS, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
230233 Jak używać usługi AOL razem z Udostępnianiem połączenia internetowego
UWAGA: Funkcja automatycznego wybierania numeru w usłudze ICS korzysta ze składników programu Dial-Up Networking dostarczonych razem z systemem Windows 98 Wydanie drugie.

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft; firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 229978 — ostatni przegląd: 01/10/2015 11:56:34 — zmiana: 3.1

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbdialup kbnetwork kb3rdparty kbfaq KB229978
Opinia