Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak używać usługi AOL razem z Udostępnianiem połączenia internetowego

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano, jak połączyć się z usługą America Online (AOL) 4.0/5.0/6.0 i jednocześnie korzystać z Udostępniania połączenia internetowego (ICS).
Więcej informacji

AOL 4.0

W przypadku korzystania z różnych kont usługi AOL na wielu komputerach klienckich usługi ICS należy użyć programu telefonicznego usługi AOL i ustanowić połączenie z Internetem dla każdego komputera klienckiego usługi ICS. Rozmowy, obsługa wiadomości i poczta e-mail będą korzystać z połączenia internetowego.

Komputer host i komputery klienckie

W przypadku korzystania z różnych kont usługi AOL na komputerze hoście usługi ICS i na wielu komputerach klienckich usługi ICS należy użyć programu telefonicznego usługi AOL w celu ustanowienia połączenia z Internetem na komputerze.

AOL 5.0/6.0

Używanie usługi AOL 5.0/6.0 z usługą ICS oraz modemami cyfrowymi (DSL, kablowym itp.)

Podczas korzystania z usługi ICS oraz usługi AOL 5.0/6.0 na komputerze hoście używającym do łączenia się z Internetem karty sieciowej (a nie modemu) mogą pojawić się problemy dotyczące nawiązywania połączeń przez komputery klienckie.

Ten problem występuje, ponieważ system Windows 98 domyślnie może wiązać protokół TCP/IP tylko z czterema kartami sieciowymi jednocześnie. Podczas instalacji usługi AOL 5.0/6.0 tworzonych jest pięć wystąpień kart sieciowych:
Karta sieciowa dla modemu cyfrowego
Karta sieciowa do intranetu
Karta dial-up (telefoniczna)
Karta AOL Adapter
Karta AOL Dial-up Adapter
Nie zaleca się instalowania usługi AOL 5.0/6.0 na komputerze hoście korzystającym z modemu cyfrowego. Usługa AOL 5.0/6.0 będzie działać poprawnie na komputerach klienckich, ponieważ korzystają tylko z czterech kart sieciowych.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 230233 — ostatni przegląd: 01/11/2015 02:49:12 — zmiana: 2.2

Microsoft Windows 3.11 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbdialup kbnetwork kb3rdparty kbfaq kb3rdpartynetclient KB230233
Opinia