OFF2000: Plik dziennika zawiera zawsze komunikat o błędzie „Błąd wewnętrzny 2898: Skontaktuj się z obsługą techniczną produktu, aby uzyskać pomoc”

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL230879
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas wyświetlania pliku dziennika instalacji pakietu Office, mimo pomyślnego wykonania instalacji można zobaczyć następujące pozycje:
Błąd wewnętrzny 2898: Skontaktuj się z obsługą techniczną produktu, aby uzyskać pomoc.
lub
Błąd wewnętrzny 2826: Skontaktuj się z obsługą techniczną produktu, aby uzyskać pomoc.
lub
Błąd wewnętrzny 2726: Skontaktuj się z obsługą techniczną produktu, aby uzyskać pomoc.
Przyczyna
Te błędy są komunikatami debugowania i można je zignorować, jeżeli w czasie instalacji nie pojawił się komunikat o błędzie.
Więcej informacji
Pakiet Office utworzy dwa pliki dziennika podczas procesu instalacji: dla pliku Setup.exe oraz dla Instalatora Windows. Pliki dziennika zostaną utworzone w folderze Temp i będą miały nazwy podobne do następujących:
  Plik dziennika dla:          Nazwa pliku dziennika:  --------------------------------------------  Setup.exe              Office 2000 <edition> Setup(####).txt  Instalator Windows      Office 2000 <edition> Setup(####)_MsiExec.txt
gdzie <edition> jest instalowanym wydaniem pakietu Office. Znaki #### w nazwach pliku dziennika będą liczbami rozpoczynającymi się od cyfr 0002 i będą się zwiększać o 2, jeżeli Instalator był uruchamiany wiele razy. W związku z tym plik dziennika o największym numerze będzie plikiem dziennika ostatniego uruchomienia Instalatora.

Wymienione błędy będą znajdować się w pliku dziennika Instalatora Windows.
Materiały referencyjne
Aby wyświetlić więcej artykułów dotyczących rozwiązywania problemów z określonymi błędami Instalatora pakietu Office, kliknij łącze poniżej: Aby wyświetlić więcej artykułów z informacjami ogólnymi dotyczącymi rozwiązywania problemów z błędami pakietu Office, kliknij łącze poniżej:
OFF2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 230879 — ostatni przegląd: 02/23/2014 08:12:42 — zmiana: 3.1

 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb kbsetup xlwinsetup KB230879
Opinia