JAK: Publikowanie programów, których nie instaluje Instalator Microsoft, za pomocą plików .zap

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL231747
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano „krok po kroku”, jak publikować programy, które nie są instalowane przez Instalatora Microsoft (MSI).Programy inne niż MSI mogą być publikowane tylko dla użytkowników i są instalowane przy użyciu ich istniejących Instalatorów. Ponieważ te programy używają swoich istniejących Instalatorów, nie mogą one:
 • Korzystać z podwyższonych przywilejów dla instalacji.
 • Być instalowane przy pierwszym użyciu.
 • Instalować funkcji przy jej pierwszym użyciu.
 • Wycofywać niepomyślnej operacji (instalacji, modyfikacji, naprawy lub usunięcia) ani korzystać z innych funkcji Instalatora Microsoft.
Aby opublikować program inny niż MSI, najpierw trzeba utworzyć plik .zap dla tego programu.

Tworzenie pliku .zap

Utwórz plik .zap dla programu na podstawie następującego pliku przykładowego:
[Application]; Tylko parametry FriendlyName i SetupCommand są wymagane,; inne są opcjonalne.; Parametr FriendlyName jest nazwą programu, która; będzie się pojawiać w przystawce Instalacja oprogramowania; i w narzędziu Dodaj/Usuń programy.; WYMAGANYFriendlyName = "Microsoft Excel 97"; Parametr SetupCommand jest wierszem polecenia używanym; do uruchomienia Instalatora programu. Jeśli jest to ścieżka; względna, zakłada się, że jest ona względna w stosunku; do lokalizacji pliku .zap.; Ścieżki zawierające długie nazwy plików muszą być ujęte w cudzysłów.; Na przykład: SetupCommand = "długi folder\setup.exe" /unattend; lub; SetupCommand = "\\serwer\udział\długi _; folder\setup.exe" /unattend; WYMAGANYSetupCommand = "setup.exe"; Wersja programu, która będzie się pojawiać; w przystawce Instalacja oprogramowania; i w narzędziu Dodaj/Usuń programy. ; OPCJONALNYDisplayVersion = 8.0; Wersja programu, która będzie się pojawiać; w przystawce Instalacja oprogramowania; i w narzędziu Dodaj/Usuń programy. ; OPCJONALNY Publisher = Microsoft

Publikowanie programu

 1. W folderzeKonfiguracja użytkownikakliknij prawym przyciskiem myszy węzełInstalacja oprogramowania, a następnie kliknij polecenieNowy.
 2. Kliknij pozycjęPakiet.
 3. Wpisz ścieżkę do folderu zawierającego plik .zap.
 4. Kliknij przycisk Otwórz.
 5. W poluPliki typukliknij pozycjęPakiety aplikacji niskopoziomowych ZAW (*.zap).
 6. Kliknij plik .zap, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 7. Kliknij przycisk Opublikuj, a następnie kliknij przycisk OK.
Materiały referencyjne

Właściwości

Identyfikator artykułu: 231747 — ostatni przegląd: 12/05/2015 14:29:57 — zmiana: 1.1

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbtool kbsetup KB231747
Opinia