Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak utworzyć awaryjny dysk naprawczy w systemie Windows 2000

Streszczenie
W tym artykule opisano sposób tworzenia awaryjnego dysku naprawczego w systemie Windows 2000 na potrzeby procesu naprawiania systemu Windows 2000.
Więcej informacji
Aby utworzyć awaryjny dysk naprawczy:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Kopia zapasowa.
  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Utwórz awaryjny dysk naprawczy.
Awaryjny dysk naprawczy może być wykorzystywany do następujących funkcji naprawczych:
  • Badanie i naprawianie środowiska startowego.
  • Weryfikowanie plików systemowych systemu Windows 2000 i zastępowanie brakujących lub uszkodzonych plików.
  • Badanie i naprawianie sektora rozruchowego.
Uwaga: Jeśli przystąpisz do naprawiania systemu Windows 2000, system zapyta, czy masz awaryjny dysk naprawczy. Jeśli nie masz awaryjnego dysku naprawczego, naciśnij klawisz L, aby komputer spróbował zlokalizować instalację systemu Windows 2000 i dokonać naprawy. Proces ten polega na wyszukaniu pliku Boot.ini na partycji komputera i odczytaniu ścieżek ARC do systemów operacyjnych. Następnie dla każdej ścieżki ARC komputer podejmuje próbę załadowania następującej gałęzi:
%systemroot%\System32\Config\Software

Próba ta pozwala ustalić, czy wersja instalacji odpowiada dyskowi CD używanemu do naprawy.

Jeśli odczyt pliku Boot.ini jest niemożliwy lub gałąź Software jest uszkodzona, naprawy nie można przeprowadzić. W takiej sytuacji naprawa jest możliwa jedynie przy użyciu awaryjnego dysku naprawczego z prawidłowym plikiem Setup.log dla danego komputera.

Gałęzie rejestru zapisywane podczas instalacji znajdują się w następującym folderze:
%systemroot%\repair
Te gałęzie rejestru są wykorzystywane tylko podczas naprawy szybkiej; w pozostałych przypadkach należy użyć konsoli odzyskiwania w celu ręcznego skopiowania aktualnej gałęzi rejestru, zapisanej przez narzędzie NTbackup w następującym folderze:
%systemroot%\repair\regback
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
216337 System Windows 2000 nie zawiera programu Rdisk.exe
238359 Różnice między funkcją Naprawa ręczna i Naprawa szybka w systemie Windows 2000
240363 JAK: Używanie programu Kopia zapasowa do wykonywania kopii zapasowych i przywracania stanu systemu w systemie Windows 2000
rdisk
Właściwości

Identyfikator artykułu: 231777 — ostatni przegląd: 02/12/2004 12:21:00 — zmiana: 3.0

  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • kbhowto KB231777
Opinia