Nie można uaktualnić komputerów z systemem Windows 95 lub Windows 98, które korzystają z podwójnego rozruchu systemu Windows 2000 lub Windows NT

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL232123
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Jeżeli komputer jest skonfigurowany do podwójnego rozruchu systemów Microsoft Windows 95 lub Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows NT lub Microsoft Windows 2000, podczas uaktualniania z systemu Windows 95 lub Windows 98 do systemu Windows 2000 Professional może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Instalator systemu Windows 2000 nie obsługuje uaktualniania z systemu Windows, jeżeli zainstalowano wiele systemów operacyjnych. Praca Instalatora zostanie teraz zakończona.
lub
Odnaleziono inny system operacyjny

Tej instalacji systemu Windows nie można uaktualnić do systemu Windows 2000, ponieważ na komputerze zainstalowano więcej niż jeden system operacyjny. Uaktualnienie jednego systemu może spowodować problemy z plikami współużytkowanymi z innymi systemami operacyjnymi i z tego powodu jest zabronione.
Ten komunikat jest wyświetlany po wygenerowaniu raportu uaktualnienia.
Przyczyna
Firma Microsoft nie obsługuje uaktualniania instalacji systemu Windows 95 lub Windows 98 w konfiguracji podwójnego rozruchu. Ponieważ niektóre z tych systemów operacyjnych (Windows 2000 i Microsoft Windows NT 4.0) mogą współużytkować niektóre pliki i foldery (takie jak folder Program Files), może mieć to wpływ na inne zainstalowane systemy operacyjne.

Podczas uaktualniania systemu Windows 95 lub Windows 98, niektóre pliki właściwe tylko dla systemu Windows 95 lub Windows 98 są usuwane z dysku. Ponieważ inny system operacyjny może współużytkować te pliki, Instalator nie może stwierdzić tego faktu.
Rozwiązanie
Aby uaktualnić system Windows 95 lub Windows 98 do systemu Windows 2000 Professional, należy usunąć inny system operacyjny. Po usunięciu systemu z podwójnym rozruchem, upewnij się, że następujące pliki zostaną usunięte z dysku twardego:
  • Ntldr
  • Ntdetect.com
  • Boot.ini
UWAGA: Jeżeli dokonywano podwójnego rozruchu systemu Windows 95 lub systemu Windows 98 i Windows 2000, może być konieczność usunięcia informacji z folderu C:\Program Files\Uninstall.
Windows migracja uaktualnienie kbfaqw98w2k
Właściwości

Identyfikator artykułu: 232123 — ostatni przegląd: 01/24/2014 07:10:34 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbenv kbsetup kbprb KB232123
Opinia