Jak dodać obsługę wielu procesorów w systemie Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL234558
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
System Windows 2000 umożliwia obsługę wielu procesorów; jeśli jednak system Windows 2000 został zainstalowany na komputerze z jednym procesorem, warstwa abstrakcji sprzętu (HAL) na komputerze musi zostać zaktualizowana, aby mogła rozpoznawać i używać wielu procesorów. W tym artykule opisano, jak dodać obsługę wielu procesorów w systemie Windows 2000.
Więcej informacji
Do dodania obsługi wielu procesorów w systemie Microsoft Windows NT 4.0 można użyć narzędzia Uptomp.exe.Narzędzie Uptomp.exe nie jest używane w systemie Windows 2000; w celu wprowadzenia zmian można zamiast niego użyć Menedżera urządzeń. Trzeba pamiętać, że przed zmianą typu komputera należy skontaktować się z producentem komputera, aby ustalić, czy zamiast standardowej warstwy HAL z systemu Windows 2000 nie należy zainstalować warstwy HAL specyficznej dla sprzętu. Aby zainstalować obsługę dla wielu procesorów:
 1. Kliknij przyciskStart, wskaż polecenieUstawienia, kliknij poleceniePanel sterowania, a następnie kliknij ikonęSystem.
 2. Kliknij kartęSprzęt, a następnie kliknij przyciskMenedżer urządzeń.
 3. Kliknij dwukrotnie, aby rozwinąć gałąźKomputer. Zapamiętaj bieżący typ obsługi.
 4. Kliknij dwukrotnie typ komputera znajdujący się na liście w gałęziKomputer, kliknij kartęSterowniki, kliknij opcjęAktualizuj sterownik, a następnie kliknij przyciskDalej.
 5. Kliknij opcjęWyświetl listę znanych sterowników tego urządzenia, a następnie kliknij opcjęPokaż wszystkie urządzenia tej klasy.
 6. Kliknij odpowiedni typ komputera (typ komputera zgodny z bieżącym typem z wyjątkiem wielu procesorów), kliknij przyciskDalej, a następnie kliknij przyciskZakończ.
W następującej tabeli podano listę i opis każdej z warstw HAL.
HAL          Opis---------------------------------------------------------------------------ACPI MultiProc     Użyj dla wieloprocesorowego komputera z interfejsem ACPIACPI UniProc      Użyj dla wieloprocesorowej płyty z interfejsem ACPI            z zainstalowanym jednym procesoremKomputer PC      Użyj dla komputera z interfejsem ACPI z jednoprocesorową z zaawansowanym    płytą główną z pojedynczym procesoreminterfejsem konfi-  guracji i zasilania  Compaq Systempro    Użyj dla komputera Compaq SystemproMPS Uniprocessor PC  Użyj dla komputerów bez interfejsu ACPI z dwuprocesorową            płytą główną z zainstalowanym jednym procesoremMPS Multiproc PC    Komputery bez interfejsu ACPI z dwoma procesoramiStandardowy      Dowolny standardowy komputer PC, bez interfejsu ACPI lub komputer PC      bez MPS. Może to być komputer z procesorem 386, 486,            Pentium, Pentium II lub Pentium III.Standardowy komputer PC z C-Step i486
UWAGA: Można użyć tej procedury tylko do uaktualniania interfejsu HAL z pojedynczym procesorem do interfejsu HAL z wieloma procesorami. Jeśli użyjesz tej procedury do zmiany standardowego interfejsu HAL do interfejsu HAL ACPI (na przykład po uaktualnieniu systemu BIOS) lub odwrotnie, mogą pojawić się nieoczekiwane problemy, w tym może się okazać, że rozruch komputera będzie niemożliwy.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z interfejsem HAL systemu Windows 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
237556 How to Troubleshoot Windows 2000 Hardware Abstraction Layer Issues
hall dll smp
Właściwości

Identyfikator artykułu: 234558 — ostatni przegląd: 12/05/2015 14:51:59 — zmiana: 2.5

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbtool kbhw KB234558
Opinia