Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

OLEXP: Program Outlook Express 5 uruchamia się bardzo powoli

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL235300
Aby uzyskać informacje dotyczące różnic między klientami poczty e-mail Microsoft Outlook Express oraz programu Microsoft Outlook, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
257824 OL2000: Różnice między programami Outlook i Outlook Express
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.
Symptomy
Program Outlook Express 5 lub Książka adresowa systemu Windows (wab.exe) może się otwierać bardzo powoli.
Przyczyna
Takie zachowanie może mieć następujące przyczyny:
 • Plik Pstores.exe i związane z nim pliki .dll mogą być uszkodzone lub ich wersje mogą być niepoprawne i klucz Rejestru ProtectedStorage zawiera niepoprawne parametry.lub

 • lubBrak pliku Imagehlp.dll lub jest on uszkodzony.
Rozwiązanie
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości” w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze” i „Edytowanie danych Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować awaryjny dysk naprawczy.

Aby rozwiązać problem niepoprawnych plików Pstore na komputerze z systemem Windows 98 lub Windows Millennium Edition (Me), wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz poleceniemsconfigw polu Otwórz, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij opcję Uruchomienie selektywne.
 3. Wyczyść pole wyboruZaładuj elementy grupy startowej, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Uruchom ponownie komputer.
 5. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenieZnajdź, Pliki lub foldery.
 6. Wyszukaj plikipstore*.*.
 7. Zmień nazwy wszystkich znalezionych wystąpień na *.old lub *.aaa, klikając każdy plik prawym przyciskiem myszy, a następnie klikając polecenieZmień nazwę w menu skrótów.
  1. Pstorec.dll
  2. Pstorerc.dll
  3. Pstores.exe
  4. Pstore.log
  5. Psbase.dll
 8. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 9. Wpisz polecenieregeditw polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 10. Usuń klucz Rejestru

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Protected Storage.
 11. Zainstaluj ponownie program Internet Explorer (z sieci Web lub z plików cab).
 12. Uruchom ponownie komputer.
 13. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, a następnie kliknij polecenie Tryb MS-DOS.
 14. Wpisz polecenieC:\Windows\System\pstores.exe -installw oknie trybu MS-DOS, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 15. Wpisz polecenieExiti naciśnij klawisz ENTER.
 16. Zamknij wszystkie programy.
 17. Uruchom ponownie komputer.
 18. Otwórz program Outlook Express. Wydajność powinna być normalna.
Aby rozwiązać problem nieobecnego lub uszkodzonego pliku Imagehlp.dll na komputerze z systemem Windows 98, wyodrębnij nową kopię pliku Imagehlp.dll z oryginalnego nośnika systemu Windows, stosując odpowiednią metodę:

Komputer z systemem Windows 98

W systemie Windows 98 do zastąpienia pliku Imagehlp.dll użyj narzędzia Kontroler plików systemowych. Aby uzyskać informacje o narzędziu Kontroler plików systemowych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
185836Description of the System File Checker Tool (Sfc.exe)
Więcej informacji
To zachowanie może wystąpić po odinstalowaniu starszej wersji programu McAfee VirusScan, a następnie zainstalowaniu jego nowszej wersji. Plików, które są w użyciu, nie można usunąć, dopóki komputer nie zostanie ponownie uruchomiony. Jeśli po odinstalowaniu starszej wersji programu McAfee VirusScan komputer nie zostanie ponownie uruchomiony, pewne pliki .dll, które są instalowane przez nowszą wersję, zostają usunięte, gdy w końcu komputer zostanie ponownie uruchomiony. Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie, odwiedź centrum informacji o produktach (Product Knowledge Center) w następującej witrynie firmy McAfee w sieci Web:Zamieszczone w tym artykule informacje, jak skontaktować się z innymi firmami, mają ułatwiać uzyskiwanie potrzebnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.

powolne otwieranie antywirusowy wirus wab exe imagehlp dll protected storage pstore
Właściwości

Identyfikator artykułu: 235300 — ostatni przegląd: 08/19/2003 10:19:00 — zmiana: 2.1

Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 5.01 Service Pack 1, Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 6.0

 • kbui kbprb KB235300
Opinia