Aktualizacja zabezpieczeń załączników do wiadomości e-mail programu Outlook

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Streszczenie
W tym artykule opisano aktualizacje programu Microsoft Outlook podwyższające poziom zabezpieczeń dla wybranych typów załączników do wiadomości e-mail. Dostępnych jest kilka wersji aktualizacji zależnie od używanej wersji programu Outlook.
Więcej informacji
UWAGA: Bardzo ważne jest, aby zainstalować aktualizację przygotowaną dla tej wersji programu Outlook, która jest używana. Aby sprawdzić wersję programu Outlook, w menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Outlook – informacje. Od wersji zależy, która aktualizacja jest odpowiednia dla używanego produktu. Następnie przeczytaj poniższe informacje dotyczące aktualizacji odpowiedniej wersji programu Outlook. Im nowsza wersja, tym wyższy poziom zabezpieczeń – jednakże zależnie od sposobu korzystania z programu Outlook możesz wybrać wcześniejszą wersję aktualizacji.

Aktualizacja programu Microsoft Outlook 98 z lipca 1999: Aktualizacja programu Microsoft Outlook 98 z czerwca 2000: Aktualizacja programu Microsoft Outlook 2000: Architektura Instalatora Windows wykorzystywanego przez pakiet Microsoft Office 2000 i program Outlook 2000 wymaga włożenia dysku CD do stacji CD-ROM podczas instalowania aktualizacji. Wynika to z wymagań weryfikacyjnych aparatu Instalatora.

Program Microsoft Outlook Express:

Aby uzyskać informacje dotyczące ulepszeń zabezpieczeń programu Outlook Express, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
267580 OLEXP: Information About the Outlook Express Security Patch

Aktualizacje programów Outlook 97 i Outlook 98 z lipca 1999

W tej sekcji opisano zagadnienia związane z aktualizacją zabezpieczeń programów Outlook 97 i Outlook 98 po raz pierwszy wydaną w czerwcu 1999, a następnie zaktualizowaną w lipcu 1999.

Po zainstalowaniu tej wersji aktualizacji zabezpieczeń, przy otwieraniu pliku załącznika o rozszerzeniu .ade, .adp, .bas, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .crt, .exe, .hlp, .hta, .inf, .ins, .isp, .js, .jse, .lnk, .mda, .mdb, .mde, .mdz, .msc, .msi, .msp, .mst, .pcd, .pif, .reg, .scr, .sct, .shs, .url, .vb, .vbe, .vbs, .wsc, .wsf lub .wsh pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Ostrzeżenie o zabezpieczeniu załącznika

OSTRZEŻENIE!

Plik może zawierać wirus, który może uszkodzić ten komputer. Przed otworzeniem pliku należy się upewnić, że jest on bezpieczny. Aby otworzyć plik, musisz zapisać go na dysku.

Nazwa pliku: nazwa_pliku
Typ: typ_pliku
Aby zapisać załącznik, kliknij przycisk Zapisz na dysku.

OSTRZEŻENIE: Powyższe ostrzeżenie jest wyświetlane dla wszystkich załączników, które są plikami o rozszerzeniu typowym dla pliku wykonywalnego. Nie wiąże się to z wykryciem lub usunięciem wirusa z zarażonego załącznika. Jeśli plik z wirusem zostanie zapisany na dysku, a następnie uruchomiony, to komputer zostanie zarażony wirusem. Zapisanie pliku na dysku daje po prostu dodatkową możliwość sprawdzenia pliku. Do wykrycia wirusa potrzebna jest najnowsza wersja skanera antywirusowego.

Ta aktualizacja nie dotyczy plików pakietu Microsoft Office (o rozszerzeniu .doc, .xls lub .ppt), pliki obiektów wycinka (o rozszerzeniu .shs) oraz pliki skryptów (o rozszerzeniu .vbs), które będą działać tak samo, jak przed zainstalowaniem aktualizacji. Działanie makropoleceń w dokumentach pakietu Office zależy od poziomu zabezpieczeń określanego oddzielnie dla każdego programu Office.

Jak wyłączyć aktualizację zabezpieczeń załączników do wiadomości e-mail w programach Outlook 97 i 98

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Aby wyłączyć aktualizację zabezpieczeń załączników po zainstalowaniu jej:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Outlook
  Jeśli nie ma takiego klucza rejestru, kliknij prawym przyciskiem myszy klucz Office, wskaż polecenie Nowy w menu skrótów, kliknij polecenie Klucz, a następnie wpisz nazwę Outlook dla nowego klucza rejestru i naciśnij klawisz ENTER.
 3. Kliknij klucz Outlook i wskaż polecenie Nowy w menu Edycja.
 4. Kliknij polecenie Wartość DWORD, wpisz OldAttachmentDialog, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij dwukrotnie wartość OldAttachmentDialog, wpisz 1 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Zamknij Edytor rejestru.

Informacje o wersji dla aktualizacji z lipca 1999

Po zainstalowaniu poprawki na komputerze z programem Outlook 97 kliknięcie polecenia Microsoft Outlook – informacje w menu Pomoc, powinno spowodować wyświetlenie okna zawierającego numer wersji 8.04.6614 lub nowszej.

Aktualizacja programu Outlook 98 z czerwca 2000

Aktualizacja zabezpieczeń wiadomości e-mail dla programu Outlook 98 została wydana 7 czerwca 2000. Ta późniejsza aktualizacja zabezpiecza przed wirusami ILOVEYOU oraz Melissa, a także innymi wirusami rozpowszechnianymi poprzez wiadomości e-mail oraz robakami rozmnażającymi się z wykorzystaniem mechanizmów programu Outlook. Aby uzyskać dodatkowe informacje o aktualizacji zabezpieczeń wiadomości e-mail programu Outlook 98, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262617 OL98: Information About the Outlook E-mail Security Update

Aktualizacja programu Outlook 2000 z sierpnia 2001

Aktualizacja zabezpieczeń wiadomości e-mail dla programu Outlook 2000 została wydana 16 sierpnia 2001. Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera zabezpieczenia przed wieloma wirusami, takimi jak ILOVEYOU czy Melissa, a także innymi wirusami rozpowszechnianymi poprzez wiadomości e-mail oraz robakami rozmnażającymi się z wykorzystaniem mechanizmów programu Outlook. Aby uzyskać dodatkowe informacje o aktualizacji zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262631 OL2000: Aktualizacja zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook – informacje
98 OL2K
Właściwości

Identyfikator artykułu: 235309 — ostatni przegląd: 12/05/2015 14:58:13 — zmiana: 4.2

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 98 Standard Edition, Microsoft Outlook 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbsecurity KB235309
Opinia