Program Media Player nie może połączyć się z serwerem

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL235901
Symptomy
Przy próbie odtworzenia w programie Windows Media Player pliku zapisanego na komputerze zdalnym może pojawić się jeden lub więcej z następujących komunikatów o błędach:
Nie można połączyć się z serwerem. (Błąd=C00D0006)
-lub-
Nie było żadnej odpowiedzi z serwera w odpowiednim czasie. (Błąd=C00D0013)
-lub-
Limit sesji serwera został przekroczony. (Błąd=C00D000F)
Przyczyna
Ten problem może wystąpić wtedy, gdy komputer zdalny jest zbyt zajęty, aby odpowiedzieć na żądanie pliku, lub jest w trybie offline. Ten problem może również wystąpić, jeśli ustawienia sieci nie są poprawnie skonfigurowane lub jesteś w trybie offline.
Obejście problemu
Aby obejść ten problem, spróbuj odtworzyć plik później lub sprawdź, czy ustawienia sieci są poprawne i czy jesteś w trybie offline.
Więcej informacji
Ten problem występuje częściej w przypadku bardzo popularnych witryn oraz witryn z wolniejszymi serwerami.
속성

문서 ID: 235901 - 마지막 검토: 02/12/2004 12:21:00 - 수정: 4.2

Microsoft Windows Media Player 6.0, Microsoft Windows Media Player 6.1, Microsoft Windows Media Player 7.0, Microsoft Windows Media Player 7.1, Microsoft Windows Media Player 9 Series

  • kberrmsg kbprb kbprod2web kbui KB235901
피드백