Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

OFF2000: Błąd wewnętrzny 2894 podczas instalowania pakietu Office lub Works

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL236053
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas instalacji jednego z produktów firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Błąd 2894. Błąd wewnętrzny 2894: Skontaktuj się z obsługą techniczną produktu, aby uzyskać pomoc.
Po kliknięciu przycisku OK pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Z powodu wystąpienia błędu instalacja została przedwcześnie zakończona.
Przyczyna

Przyczyna 1

Ten problem występuje, gdy na komputerze nie ma pliku Riched20.dll lub znajdująca się na nim jego wersja jest niepoprawna lub uszkodzona.

Przyczyna 2

Ten problem może również wystąpić, jeśli komputer jest zainfekowany przez wirus Nimda (W32.Nimda.A@mm).
Rozwiązanie

Przyczyna 1

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
  1. Jeśli na komputerze znajduje się plik Riched20.dll, zlokalizuj go i zmień jego nazwę na Riched20.old. Jeśli nie, przejdź do kroku 2.
  2. W przypadku pakietu Microsoft Office: W Eksploratorze Windows otwórz folder Msi na dysku CD z pakietem Office 2000.

    W przypadku programu Microsoft Works: Otwórz folder WordAdd na dysku CD.
  3. W przypadku pakietu Microsoft Office: Jeśli na komputerze jest zainstalowany system Microsoft Windows 95 lub Microsoft Windows 98, kliknij dwukrotnie plik Instmsi.exe. Jeśli na komputerze jest zainstalowany system Microsoft Windows NT 4.0 lub Microsoft Windows 2000, kliknij dwukrotnie plik Instmsiw.exe.

    W przypadku programu Microsoft Works: Jeśli na komputerze jest zainstalowany system Microsoft Windows 95 lub Microsoft Windows 98, kliknij dwukrotnie plik Instmsia.exe.
  4. Kliknij przycisk OK w komunikacie informującym, że Instalator Windows został zainstalowany pomyślnie.
  5. Uruchom Instalatora pakietu Office.

Przyczyna 2

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
308357 OFF: Błąd 2889 Instalatora spowodowany przez zakażenie wirusem Nimda
Więcej informacji
Instalator Windows dołączony do pakietu Office 2000 instaluje nowszą (5.30.11.2410) wersję programu Riched20.dll niż ta, która jest dołączona do systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows NT 4.0. Jeśli ten plik zostanie zastąpiony przez inny program lub usunięty, podczas instalowania pakietu Office może zostać wyświetlony ten błąd.
Materiały referencyjne
Aby wyświetlić więcej artykułów dotyczących rozwiązywania określonych problemów z Instalatorem pakietu Office: Aby wyświetlić więcej artykułów z informacjami ogólnymi na temat rozwiązywania problemów z pakietem Office:
OFF2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 236053 — ostatni przegląd: 02/23/2014 08:14:27 — zmiana: 3.1

Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb kbsetup KB236053
Opinia