Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie „Błąd 1402. Nie można otworzyć klucza” podczas uruchamiania Instalatora pakietu Office 2000

OSTRZEŻENIE: Podane tu informacje mają charakter wstępny i nie zostały potwierdzone ani sprawdzone przez firmę Microsoft. Do użytku na własne ryzyko.
Symptomy
Przy próbie zainstalowania pakietu Microsoft Office 2000 pojawia się komunikat o błędzie podobny do następującego:
Błąd 1402. Nie można otworzyć klucza: <nazwa_klucza>. Błąd systemowy 1009.

Sprawdź, czy masz wystarczający dostęp do tego klucza lub skontaktuj się z obsługą techniczną.
gdzie <nazwa_klucza> to nazwa klucza, który Instalator pakietu Office próbuje zapisać w rejestrze systemu Windows.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli są spełnione następujące warunki:
 • Uruchomiony jest system Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows Millennium Edition (Me).
 • Włączono opcję Profile użytkownika.
 • Występuje problem z aktywnym profilem.
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy wykonać następujące kroki:

Metoda 1: Sprawdzenie, czy rejestr nie jest uszkodzony

Systemy Microsoft Windows Millennium Edition (Me) i Microsoft Windows 98 zawierają narzędzie zwane Kontrolerem rejestru, które może przeskanować rejestr w poszukiwaniu uszkodzenia i, jeśli to konieczne, przywrócić go z kopii zapasowej. Aby przeskanować rejestr przy użyciu Kontrolera rejestru, wykonaj następujące kroki w zależności od używanego systemu operacyjnego:

W systemie Windows Me:

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Informacje o systemie.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Kontroler Rejestru. Może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  System Windows napotkał błąd podczas dostępu do rejestru systemu. System Windows ponownie uruchomi komputer i naprawi rejestr systemu.
  W przypadku pojawienia się tego komunikatu przejdź do kroku 3.

  Jeśli nie pojawi się ten komunikat o błędzie, można skompaktować i naprawić uszkodzenie wewnętrznej struktury danych rejestru systemu, wykonując następujące kroki:

  1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
  2. Kliknij przycisk Start i wskaż polecenie Uruchom. W polu Otwórz wpisz następujące polecenie i kliknij przycisk OK:
   scanreg /fix
  3. Kliknij przycisk Tak, aby ponownie uruchomić komputer.
 3. Aby ponownie uruchomić komputer, kliknij przycisk OK.
 4. Wykonaj pozostałe kroki, aby przywrócić dobrą kopię rejestru.
 5. Uruchom Instalatora pakietu Office.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, spróbuj zastosować metodę 2 lub 3.

W systemie Windows 98:

 1. Ponownie uruchom komputer, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL, dopóki nie pojawi się menu startowe systemu Microsoft Windows 98, a następnie wybierz opcję Tylko wiersz poleceń.
 2. W wierszu polecenia wpisz polecenie scanreg /fix, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Gdy narzędzie Kontroler rejestru zakończy naprawianie rejestru, naciśnij klawisz ENTER.
 4. W wierszu polecenia wpisz polecenie scanreg /opt, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  UWAGA: Przełącznik /opt wiersza polecenia powoduje, że narzędzie Kontroler rejestru optymalizuje rejestr przez usunięcie nieużywanego miejsca.
 5. Ponownie uruchom komputer.
 6. Uruchom Instalatora pakietu Office.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, spróbuj zastosować metodę 2 lub 3.

Metoda 2: Uruchomienie Instalatora przy użyciu innego profilu

Jeśli zalogowano się przy użyciu uszkodzonego profilu, pozostaje możliwość uruchomienia Instalatora za pomocą innego profilu użytkownika. Jeśli zainstalowanie pakietu Office okaże się możliwe po zalogowaniu się przy użyciu innego profilu, prawdopodobnie trzeba usunąć profil sprawiający problemy i ponownie go utworzyć. W przeciwnym razie podczas próby zainstalowania pakietu Office po ponownym zalogowaniu się przy użyciu tego profilu problem może się powtórzyć.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usuwania istniejącego profilu użytkownika, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
156826 How to disable and delete user profiles


UWAGA: Jeżeli są włączone profile użytkowników i jest używane spersonalizowane menu Start, każdy użytkownik, który ma profil w systemie Windows 95 lub Windows 98, musi uruchomić Instalatora pakietu Office. Instalatora nie muszą uruchamiać tylko ci użytkownicy, którzy nie mają profilu na komputerze (podczas pierwszego zalogowania w miejsce ich profilu kopiowany jest profil domyślny). Domyślny profil użytkownika obejmuje wszystkie informacje rejestru i skróty, które są niezbędne do uruchomienia programów pakietu Office.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących instalowania pakietu Office 2000 z włączonymi profilami użytkowników, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
302846 Podczas uruchamiania programów pakietu Office pojawia się komunikat o błędzie „Aplikacja musi być zainstalowana”
Jeżeli zastosowanie tej metody nie spowoduje rozwiązania problemu, wykonaj kroki opisane w metodzie 3.

Metoda 3: Wyłączenie profilów użytkowników przed uruchomieniem Instalatora

 1. W menu Start wskaż polecenie Ustawienia i kliknij polecenie Panel sterowania. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Hasła.
 2. Kliknij kartę Profile użytkownika. Kliknij opcję Wszyscy użytkownicy tego komputera używają tych samych preferencji i ustawień pulpitu.
 3. Kliknij przycisk OK. Ponownie uruchom komputer, jeśli zostanie wyświetlony monit o wykonanie tej czynności.
 4. Zainstaluj pakiet Office 2000. Jeśli instalacja pakietu Office powiedzie się, możesz ponownie włączyć profile użytkowników.
UWAGA: W przypadku ponownego włączenia profilów użytkowników mogą występować problemy z uruchamianiem programów pakietu Office. Aby uzyskać informacje na temat dodatkowych kroków, które trzeba wykonać przed uruchomieniem programów pakietu Office 2000 w przypadku włączenia profilów użytkowników, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
234017 Office Program Shortcuts Are Missing
302846 Podczas uruchamiania programów pakietu Office pojawia się komunikat o błędzie „Aplikacja musi być zainstalowana”
Materiały referencyjne
Aby wyświetlić więcej artykułów dotyczących rozwiązywania określonych problemów z Instalatorem pakietu Office: Aby wyświetlić więcej artykułów z informacjami ogólnymi na temat rozwiązywania problemów z pakietem Office:
OFF2000 1402error disable corruption corrupted corrupt
Właściwości

Identyfikator artykułu: 236427 — ostatni przegląd: 10/18/2006 00:28:54 — zmiana: 2.1

 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • kbtshoot kberrmsg kbprb kbsetup KB236427
Opinia
l>