OFF2000: Komunikat o błędzie: „Błąd wewnętrzny 2351” lub „Błąd wewnętrzny 2355” podczas instalacji

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL236437
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Ważne: Niniejszy artykuł zawiera informacje, które opisują, jak obniżyć poziom zabezpieczeń lub wyłączyć funkcje zabezpieczeń na komputerze. Zmiany te można wprowadzić, aby obejść określony problem. Zaleca się, aby przed wprowadzeniem tych zmian ocenić zagrożenie związane z zastosowaniem tego obejścia w danym środowisku. W przypadku zastosowania tego obejścia należy podjąć odpowiednie kroki dodatkowe, aby pomóc w ochronie systemu.
Ostrzeżenie: To obejście może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tego obejścia, ale podaje te informacje, aby umożliwić zastosowanie go według uznania użytkownika. Można zastosować to obejście na własne ryzyko.
Uwaga: Program antywirusowy ułatwia ochronę komputera przed wirusami. Po wyłączeniu programu antywirusowego nie wolno pobierać ani otwierać plików niewiadomego pochodzenia, odwiedzać niezaufanych witryn sieci Web ani otwierać załączników poczty e-mail.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wirusów komputerowych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
129972Wirusy komputerowe: opis, zapobieganie i zwalczanie
Symptomy
Podczas korzystania z instalatora pakietu Microsoft Office 2000 lub uruchamiania dowolnego programu z tego pakietu może zostać wyświetlony dowolny z następujących komunikatów o błędzie lub oba naraz:
Błąd wewnętrzny 2351: Skontaktuj się z obsługą techniczną produktu, aby uzyskać pomoc.
Błąd wewnętrzny 2355: Skontaktuj się z obsługą techniczną produktu, aby uzyskać pomoc.
Po kliknięciu przycisku OK Instalator kontynuuje działanie. Po zakończeniu działania programu instalacyjnego i ponownym uruchomieniu komputera system operacyjny może nie uruchomić się poprawnie.
Przyczyna
Ten problem pojawia się, gdy program instalacyjny nie może wyodrębnić jednego lub więcej plików z plików CAB znajdujących się na dysku CD z pakietem Microsoft Office 2000.

Wyświetlenie jednego z komunikatów o błędzie wymienionych w sekcji „Symptomy” może oznaczać, że z dysku twardego komputera został usunięty potrzebny plik. Jeśli tak jest, poprawne uruchomienie systemu operacyjnego może być niemożliwe.
Rozwiązanie
Istnieje wiele możliwych obejść tego problemu. Różne obejścia, które można zastosować, są opisane poniżej. Najskuteczniej jest wypróbowywać te obejścia w kolejności, w której są opisane.
 • Jeśli komunikat o błędzie nadal jest wyświetlony na ekranie
 • Jeśli system operacyjny nie uruchamia się poprawnie
 • Czyszczenie dysku CD z pakietem Office 2000
 • Zalogowanie się jako Administrator (tylko w systemach Microsoft Windows XP, Microsoft Windows NT 4.0 i Microsoft Windows 2000)
 • Wyszukiwanie alternatywnych lokalizacji instalacji
 • Zmniejszenie szybkości stacji CD-ROM (tylko w systemach Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows Millennium Edition (Me))
 • Zainstalowanie programu Microsoft Internet Explorer 5 (tylko w systemach Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows NT 4.0 Workstation)
 • Zainstalowanie Instalatora Microsoft Windows w wersji 1.2 (tylko w systemach Windows 95, Windows 98 i Windows NT 4.0 Workstation)
 • Wykonanie „płaskiej kopii” zawartości dysku CD
 • Pobranie i zainstalowanie dodatku Service Pack 6a lub nowszego (tylko w systemie Microsoft Windows NT 4.0)
 • Wyłączenie i/lub usunięcie oprogramowania antywirusowego
 • Kontakt z Centrum pomocy technicznej firmy Microsoft

Jeśli komunikat o błędzie nadal jest wyświetlony na ekranie

Jeśli komunikat o błędzie nadal jest wyświetlony na ekranie, naciśnij klawisz ESC i przytrzymaj go, dopóki nie zostanie wyświetlony jeden z następujących komunikatów o błędzie:
Czy na pewno chcesz anulować instalację pakietu Office?
Czy na pewno chcesz zamknąć program instalacyjny pakietu Office?
Kliknij przycisk Tak, aby anulować instalację lub zamknąć program instalacyjny. Program instalacyjny cofnie zmiany, które zostały wprowadzone na komputerze. Po ukończeniu działania programu instalacyjnego ponownie uruchom komputer i upewnij się, czy system operacyjny uruchamia się poprawnie. Jeśli system operacyjny nie uruchamia się poprawnie i potrzebujesz pomocy, aby go naprawić, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

Po sprawdzeniu, czy system operacyjny uruchamia się poprawnie, przejdź do sekcji „Wyszukiwanie alternatywnych lokalizacji instalacji”.

Jeśli system operacyjny nie uruchamia się poprawnie

Jeśli po wyświetleniu jednego z komunikatów o błędzie wyświetlonych w sekcji „Symptomy” został kliknięty przycisk OK i instalator dokończył działanie, po ponownym uruchomieniu komputera system operacyjny może nie uruchomić się poprawnie. W przypadku pojawienia się tego problemu skontaktuj się z centrum pomocy technicznej firmy Microsoft, jeśli potrzebujesz pomocy, aby naprawić system operacyjny.

Należy pamiętać, że nieuruchamianie się systemu operacyjnego nie powinno spowodować utraty danych. Działanie programu instalacyjnego nie ma żadnego wpływu na dokumenty zapisane na dysku twardym komputera.

Po sprawdzeniu, czy system operacyjny uruchamia się poprawnie, przejdź do następnego kroku.

Czyszczenie dysku CD z pakietem Office 2000

Sprawdź, czy po srebrnej stronie dysku CD-ROM nie ma żadnych rys, które mogłyby uniemożliwiać odczytanie go przez stację CD-ROM lub DVD-ROM. Jeśli nie ma żadnych rys, dysk CD-ROM może wymagać czyszczenia.

Aby wyczyścić dysk CD-ROM, wytrzyj delikatnie srebrną stronę dysku miękką, niestrzępiącą się, bawełnianą szmatką. Nie wolno używać papieru. Papier może zarysować plastik i pozostawić smugi. Dysk CD-ROM należy czyścić w kierunku od środka na zewnątrz. Nie należy stosować ruchu okrężnego.

Zalogowanie się jako Administrator (tylko w systemach Windows XP, Windows NT 4.0 i Windows 2000)

Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 lub Microsoft Windows NT 4.0, zaloguj się jako Administrator i spróbuj zainstalować pakiet Office.

Wyszukiwanie alternatywnych lokalizacji instalacji

Jeśli w komputerze znajduje się więcej niż jedna stacja obsługująca dyski CD-ROM (na przykład inna stacja CD-ROM, stacja DVD-ROM lub stacja CD-RW) i został wyświetlony jeden z komunikatów o błędzie wymienionych w sekcji „Symptomy”, anuluj instalację (wykonując kroki opisane w sekcji „Jeśli komunikat o błędzie jest nadal wyświetlony na ekranie”), a następnie uruchom instalatora, wkładając dysk CD do innej stacji. W większości przypadków ten problem nie pojawia się po uruchomieniu programu instalacyjnego przy użyciu innej stacji.

Jeśli komputer jest podłączony do sieci, można użyć udostępnionego dysku CD z pakietem Microsoft Office 2000 w stacji CD-ROM innego komputera. Jeśli możesz skorzystać z udostępnionej stacji CD-ROM innego komputera, włóż dysk CD z pakietem Microsoft Office 2000 do tej stacji, połącz się z tym komputerem ze swojego, a następnie uruchom program instalacyjny.

Jeśli na przykład inny komputer ma nazwę „serwer”, a jego stacja CD-ROM jest udostępniona jako „cdrom”, wykonaj następujące kroki, aby uruchomić program instalacyjny ze swojego komputera:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie \\serwer\cdrom\setup.exe w polu Otwórz.
 2. Kliknij przycisk OK.
Dalej program instalacyjny powinien normalnie kontynuować działanie. Jeśli tak nie jest, przejdź do następnego kroku.

Zmniejszenie szybkości stacji CD-ROM (tylko w systemach Windows 95, Windows 98 i Windows Millennium Edition (Me))

Uwaga: Tego kroku nie można wykonać na komputerze z systemem Microsoft Windows NT. Przejdź do sekcji „Instalowanie programu Internet Explorer 5”.

Zmniejszenie szybkości stacji CD-ROM komputera może zapobiec występowaniu tego problemu. Aby zmniejszyć szybkość stacji CD-ROM, należy wykonać następujące kroki:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Na karcie Wydajność kliknij przycisk System plików.
 3. Na karcie CD-ROM przesuń suwak Dodatkowy rozmiar pamięci podręcznej do końca w lewo. Na liście Optymalizuj wzorzec dostępu dla kliknij pozycję Brak odczytywania z wyprzedzeniem.
 4. Na karcie Rozwiązywanie problemów zaznacz wszystkie pola wyboru oprócz pól wyboru Wyłączaj wszystkie 32-bitowe sterowniki w trybie chronionym i Wyłącz przywracanie systemu (tylko system Windows Millennium Edition (Me)).
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij kartę Menedżer urządzeń.
 7. Rozwiń węzeł CDROM, a następnie zaznacz stację CD-ROM, która zostanie wyświetlona (jeśli jest wyświetlona więcej niż jedna stacja CD-ROM, zaznacz tę stację, z której jest uruchamiany instalator). Kliknij polecenie Właściwości.
 8. Kliknij kartę Ustawienia. Jeśli pole wyboru DMA jest już zaznaczone, kliknij, aby je wyczyścić.
 9. Kliknij przycisk OK, kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk Tak, aby ponownie uruchomić komputer.
Po ponownym uruchomieniu komputera spróbuj ponownie uruchomić program instalacyjny. Jeśli problem nadal występuje, anuluj instalację, a następnie przejdź do następnego kroku.

Zainstalowanie programu Internet Explorer 5 (tylko w systemach Windows 95, Windows 98 i Windows NT 4.0 Workstation)

W niektórych przypadkach występowaniu problemu może zapobiec zainstalowanie programu Internet Explorer 5 przed zainstalowaniem pakietu Microsoft Office 2000. Aby to zrobić, włóż dysk CD z pakietem Microsoft Office 2000 do stacji CD-ROM. Jeśli uruchomi się Instalator, anuluj instalację, a następnie wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie CD-ROM:\Ie5\En\Ie5setup.exe w polu Otwórz.

  W tym przykładzie CD-ROM jest literą stacji dysków CD-ROM w komputerze.
 2. Kliknij przycisk OK.
Po zainstalowaniu programu Microsoft Internet Explorer 5 ponownie uruchom komputer, a następnie spróbuj ponownie uruchomić program instalacyjny. Jeśli problem się pojawi, anuluj instalację, a następnie przejdź do następnego kroku.

Uwaga: System Microsoft Windows 2000 zawiera program Internet Explorer 5.01. System Microsoft Windows Millennium Edition (Me) zawiera program Internet Explorer 5.5.

Zainstalowanie Instalatora Windows w wersji 1.2 (tylko w systemach ?Windows 95, Windows 98 i Windows NT 4.0 Workstation)

Instalator Windows w wersji 1.2 lub nowszej zawiera aktualizację, która może pomóc rozwiązać ten problem. Zaktualizuj swoją instalację instalatora Windows w sposób odpowiedni do zainstalowanej wersji systemu Windows.

Microsoft Windows 95 i Microsoft Windows 98

Poniższy plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

PobierzPobierz pakiet InstMsi.exe teraz.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili publikacji pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Microsoft Windows Millennium Edition (Me)

Uwaga: Aktualizowanie systemu Windows Millennium Edition (Me) w celu rozwiązania tego problemu nie jest potrzebne, ponieważ system ten zawiera instalatora systemu Windows w wersji 1.2.

Microsoft Windows NT 4.0

Poniższy plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

PobierzPobierz pakiet InstMsi.exe teraz.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili publikacji pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

System Microsoft Windows 2000

Uwaga: W systemie Windows 2000 problem ten został rozwiązany po raz pierwszy w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows 2000.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak otrzymać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Microsoft Windows XP i Microsoft Windows Server 2003

Uwaga: Systemy Windows XP i Windows Server 2003 zawierają instalatora Windows w wersji 2.0, którego aktualizacja nie jest wymagana w celu rozwiązania tego problemu.

Po zaktualizowaniu instalatora Windows ponownie uruchom komputer, a następnie spróbuj ponownie uruchomić program instalacyjny. Jeśli problem nadal się pojawia, anuluj instalację, a następnie przejdź do następnego kroku.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
296742 Błędy wewnętrzne 2351 i 2355 podczas instalacji oprogramowania z dysku CD-ROM

Wykonanie „płaskiej kopii” zawartości dysku CD

Możesz utworzyć „płaską kopię” zawartości dysku CD, tworząc folder na dysku twardym komputera, a następnie kopiując do niego całą zawartość tego dysku CD. Następnie możesz ponownie uruchomić komputer w trybie awaryjnym (system Windows 95 lub Windows 2000) lub użyć uruchomienia selektywnego (użyj narzędzia Informacje o systemie w systemie Windows 98 lub Windows Millennium Edition (Me)).

Uwaga: Aby móc utworzyć i użyć „płaskiej kopii” zawartości dysku CD, trzeba mieć wystarczająco dużo miejsca na dysku twardym komputera, aby dokończyć instalację pakietu Microsoft Office 2000.
 1. W Eksploratorze Windows utwórz folder na dysku twardym komputera. Jeśli dostępnych jest wiele dysków twardych, użyj dysku twardego, na którym nie będzie instalowany pakiet Microsoft Office 2000. Jeśli na przykład masz trzy dyski twarde (C:, D: i E:) i planujesz zainstalować pakiet Microsoft Office 2000 na dysku C, utwórz ten folder na dysku D lub E.

  Uwaga: Na dysku twardym, na którym został utworzony folder, musi być 630 MB wolnego miejsca lub mniej, w zależności od kopiowanego dysku CD.
 2. W Eksploratorze Windows skopiuj całą zawartość dysku CD z pakietem Microsoft Office 2000 do folderu utworzonego w kroku 1.
Po skopiowaniu wszystkich plików użyj jednej z następujących metod w zależności od systemu operacyjnego.

System Windows 95 lub Windows 2000

Ponownie uruchom komputer w trybie awaryjnym (naciśnij klawisz F5, gdy zostanie wyświetlony komunikat „Uruchamianie systemu Windows 95” lub naciśnij klawisz F8 na ekranie startowym systemu Windows 2000).

System Windows 98

Aby użyć narzędzia Konfiguracja systemu, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Informacje o systemie.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Narzędzie konfiguracji systemu.
 3. Na karcie Ogólne w oknie dialogowym Narzędzie konfiguracji systemu kliknij opcję Uruchamianie selektywne. Wyczyść następujące pola wyboru w obszarze Uruchamianie selektywne:
  Przetwarzaj plik Config.sys
  Przetwarzaj plik Autoexec.bat
  Przetwarzaj plik Winstart.bat
  Przetwarzaj plik System.ini
  Przetwarzaj plik Win.ini
  Załaduj elementy grupy startowej
  Uwaga: Niektóre z tych pól wyboru mogą być niedostępne, w zależności od tego, które pliki znajdują się na komputerze.
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera kliknij przycisk Tak.

System Windows Millennium Edition (Me)

Aby użyć narzędzia Konfiguracja systemu, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Informacje o systemie.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Narzędzie konfiguracji systemu.
 3. Na karcie Ogólne w oknie dialogowym Narzędzie konfiguracji systemu kliknij opcję Uruchamianie selektywne. Wyczyść następujące pola wyboru w obszarze Uruchamianie selektywne:
  Przetwarzaj plik System.ini
  Przetwarzaj plik Win.ini
  Załaduj statyczne sterowniki VxD
  Załaduj elementy grupy startowej
  Załaduj zmienne środowiskowe
  Uwaga: Niektóre z tych pól wyboru mogą być niedostępne, w zależności od plików znajdujących się na komputerze.
 4. Kliknij kartę Uruchamianie, aby znalazła się na wierzchu, a następnie kliknij pole wyboru *StateMgr, aby je zaznaczyć.
 5. Kliknij kartę Statyczne urządzenia VxD. Statyczne sterowniki VxD to ładowane z rejestru „urządzenia”, które w rzeczywistości nie są urządzeniami. Niektóre z nich są dodawane przez system Windows, ale również inne firmy mogą dodawać swoje sterowniki VxD. W ten sposób sterowniki VxD ładują niektóre programy antywirusowe, co uniemożliwia ich całkowite wyłączenie. Wyczyść pola wyboru przy wszystkich sterownikach VxD innych firm.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera kliknij przycisk Tak.

Pobranie i zainstalowanie dodatku Service Pack 6a lub nowszego (tylko w systemie Windows NT 4.0)

Uwaga: Ten krok dotyczy tylko komputerów z systemem Windows NT 4.0.

Jeśli uruchamiasz program instalacyjny na komputerze z systemem Windows NT 4.0, możesz pobrać i zainstalować pakiet Service Pack 6a (lub nowszy) dla systemu Windows NT 4.0. W tym celu przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web: Po pobraniu i zainstalowaniu dodatku Service Pack oraz ponownym uruchomieniu komputera ponownie uruchom program instalacyjny. Jeśli problem nadal występuje, anuluj instalację i przejdź do następnego kroku.

Wyłączenie i/lub usunięcie oprogramowania antywirusowego

Istnieje możliwość, że przyczyną pojawiania się tego problemu jest uruchomione oprogramowanie antywirusowe. Jeśli na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie antywirusowe, konieczne może być jego wyłączenie, a nawet usunięcie przed zainstalowaniem pakietu Microsoft Office 2000. Aby uzyskać instrukcje, jak to zrobić, zobacz w dokumentacji oprogramowania antywirusowego lub skontaktuj się z jego dostawcą.

Po wyłączeniu lub usunięciu oprogramowania antywirusowego uruchom program instalacyjny. Jeśli problem nadal się pojawia, anuluj instalację i przejdź do następnego kroku.

Uwaga: Po wykonaniu tego kroku możesz włączyć lub zainstalować oprogramowanie antywirusowe, jeśli chcesz, aby było włączone. Firma Microsoft bardzo dokładnie sprawdza, czy w jej programach nie ma żadnych wirusów. Ponieważ pakiet Microsoft Office 2000 jest sprzedawany wyłącznie na dysku CD, nie może zostać zainfekowany wirusem.

Kontakt z centrum pomocy technicznej firmy Microsoft

Jeśli mimo wykonania wszystkich opisanych powyżej kroków nadal nie można zainstalować żadnej części pakietu Microsoft Office 2000, skontaktuj się z centrum pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania pomocy. Dzwoniąc do pomocy technicznej, należy mieć przygotowane następujące informacje:
 • Marka i model komputera.
 • Marka i model stacji dysków CD-ROM.
 • Pochodzenie dysków CD z pakietem Microsoft Office 2000: kupione w sklepie, dołączone do komputera i tak dalej.
 • Czy udało się zainstalować program Internet Explorer 5.
 • Czy na komputerze jest używane oprogramowanie do kompresji dysku, takie jak DriveSpace.
 • Nazwy programów antywirusowych zainstalowanych na komputerze.
 • Marka procesora komputera (Intel, AMD, Cyrix i tym podobne).
Materiały referencyjne
Aby wyświetlić więcej artykułów dotyczących rozwiązywania określonych problemów z Instalatorem pakietu Office: Aby wyświetlić więcej artykułów z informacjami ogólnymi na temat rozwiązywania problemów z pakietem Office:
OFF2000 2351/2355Error reboot 2351 2355
Właściwości

Identyfikator artykułu: 236437 — ostatni przegląd: 01/29/2014 07:35:45 — zmiana: 6.1

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbstartprogram kbdta kberrmsg kbprb kbsetup xlwinsetup KB236437
Opinia