OFF2000: Komunikat o błędzie: Nie można otworzyć pakietu instalacyjnego

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas próby uruchomienia Instalatora pakietu Office może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędach:
Nie można otworzyć pakietu instalacyjnego. Zweryfikuj, czy pakiet istnieje i masz do niego dostęp lub skontaktuj się z producentem aplikacji w celu sprawdzenia, czy jest to prawidłowy pakiet Instalatora Windows.
–lub–
Nie można otworzyć pakietu instalacyjnego. Skontaktuj się z producentem aplikacji w celu sprawdzenia, czy jest to prawidłowy pakiet Instalatora Windows.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli lokalnie buforowany plik pakietu Instalatora Windows (msi) jest uszkodzony lub zniszczony.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, użyj następujących metod w podanej kolejności:

METODA 1: Aktualizacja Instalatora Windows

Wykonaj jedną z następujących czynności.

Jeśli pakiet Office 2000 jest już zainstalowany

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. W polu Otwórz wpisz następujące polecenie i kliknij przycisk OK:
    <ścieżka>\Setup.exe /fv Data1.msi
    gdzie ciąg <ścieżka> to ścieżka do plików Instalatora pakietu Office.

Jeśli próbujesz zainstalować pakiet Office 2000

Jeśli pakiet Office 2000 nie jest jeszcze zainstalowany na komputerze, wykonaj następujące kroki:
  1. Otwórz folder Windows\Installer na dysku twardym.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny plik z rozszerzeniem msi, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  3. Powtórz krok 2 dla każdego pliku msi w folderze Installer, a następnie usuń plik msi wersji pakietu Office, którą próbujesz zainstalować.

METODA 2: Aktualizacja Instalatora Windows z sieci Web

Zaktualizuj system Windows za pomocą najnowszej wersji Instalatora Windows. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
229819 OFF2000: Error Message When You Install or Upgrade the Windows Installer
prb OFF2000 poprawka pakiet błąd 1636
Właściwości

Identyfikator artykułu: 236597 — ostatni przegląd: 12/05/2015 15:10:26 — zmiana: 3.3

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb KB236597
Opinia