JAK: Instalowanie karty Microsoft Loopback w systemie Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL236869
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Karta Microsoft Loopback jest narzędziem testowania w środowisku sieci wirtualnej, gdy dostęp do sieci nie jest możliwy. Ponadto karta Loopback jest niezwykle przydatna, gdy istnieją konflikty z kartą sieciową lub sterownikiem karty sieciowej. Klientów sieci, protokoły sieciowe itp. można powiązać z kartą Loopback, a sterownik karty sieciowej lub kartę sieciową można zainstalować później, zachowując informacje o konfiguracji sieci. Kartę Loopback można również zainstalować w trybie instalacji nienadzorowanej.

Instalacja ręczna

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń sprzęt.
  2. Kliknij opcjęDodaj/Rozwiąż problemy z urządzeniem, a następnie kliknij przyciskDalej.
  3. Kliknij opcję Dodaj nowe urządzenie, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  4. Kliknij opcjęNie. Chcę wybrać sprzęt z listy, a następnie kliknij przyciskDalej.
  5. Kliknij pozycję Karty sieciowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  6. W polu Producenci kliknij pozycję Microsoft.
  7. W poluKarty sieciowekliknij pozycjęKarta Microsoft Loopback, a następnie kliknij przyciskDalej.
  8. Kliknij przycisk Zakończ.
Po pomyślnym zainstalowaniu karty możesz ręcznie skonfigurować jej opcje w taki sam sposób, jak w przypadku każdej innej karty. Zauważ, że jeśli właściwości TCP/IP zostaną skonfigurowane do używania protokołu DHCP (ustawienie domyślne), karta będzie używała adresu autonet (169.254.x.x/16), ponieważ w rzeczywistości nie jest ona podłączona do żadnego nośnika fizycznego.

Instalacja nienadzorowana

Zmodyfikuj plik Unattend.txt, korzystając z poniższego przykładu jako wskazówki, jak zainstalować kartę Microsoft Loopback:
[NetAdapters]Adapter01=Params.Adapter01[Params.Adapter01]InfID="*msloop" ; karta Microsoft LoopbackConnectionName = "MS Loopback Adapter"[NetProtocols]MS_TCPIP=Params.MS_TCPIP; Parametry TCP/IP; Użyj wartości odpowiednich dla danej sieci[Params.MS_TCPIP]AdapterSections=params.TCPIP.Adapter01DNS=yesDNSSuffixSearchOrder=mycorp.comEnableLMHosts=No; Parametry TCP/IP specyficzne dla karty; Użyj wartości odpowiednich dla danej sieci[params.TCPIP.Adapter01]SpecificTo=Adapter01DNSDomain=mycorp.comDNSServerSearchOrder=192.168.5.251WINS=noDHCP=noIPAddress=192.168.5.10SubnetMask=255.255.255.0DefaultGateway=192.168.5.254


Loopback karta
Właściwości

Identyfikator artykułu: 236869 — ostatni przegląd: 12/05/2015 15:11:09 — zmiana: 1.1

Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbnetwork KB236869
Opinia