Protokół TCP/IP systemów Windows 95 i Windows 98 może przedwcześnie retransmitować pakiety

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL236926
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas przesyłania danych za pomocą sieci o wysokim opóźnieniu (na przykład łączy satelitarnych) przepływność może być niższa od oczekiwanej a liczba retransmitowanych pakietów zbyt duża.
Przyczyna
Problem ten występuje, ponieważ protokół TCP korzysta z czasomierza retransmisji do ponownego przesyłania pakietów, które sprawiają wrażenie niedostarczonych do odbiorcy. Ustawienie tego czasomierza przez protokół TCP odbywa się na podstawie historycznych pomiarów czasu błądzenia (RTT, round-trip time) dla każdego połączenia, który jest określany jako czas upływający od momentu wysłania pakietów do momentu nadejścia potwierdzenia ich odebrania.

Stos protokołu TCP/IP systemów Windows 95 i Windows 98 nieprawidłowo oblicza wartość czasomierza retransmisji na skutek błędu matematycznego. Podczas przesyłania pakietów za pomocą sieci o wysokim opóźnieniu, może to prowadzić do zbyt dużej liczby retransmisji oraz niższej przepływności.
Rozwiązanie

Systemy Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie

Poprawka jest obecnie dostępna w firmie Microsoft, ale jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemu, który opisano w tym artykule. Powinna być ona stosowana tylko w systemach, w których ten problem występuje.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, pobierz odpowiednią poprawkę, klikając łącze pobierania umieszczone dalej w tym artykule, lub skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:

Poniższy plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. W tym celu skorzystano z najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu udostępnienia pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach, które uniemożliwiają dokonywanie w pliku nieautoryzowanych zmian.

Wersja anglojęzyczna tej poprawki powinna mieć następujące atrybuty pliku (lub nowsze):
  Data    Godzina   Wersja   Rozmiar   Nazwa pliku  ------------------------------------------------------------  13-08-99  14:04    4.10.2223  60 281   Vtcp.386

Systemy Windows 95 i Windows 95 OSR 1, 2, 2.1, 2.5

Poprawka jest obecnie dostępna w firmie Microsoft, ale jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemu, który opisano w tym artykule. Powinna być ona stosowana tylko w systemach, w których ten problem występuje.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, pobierz odpowiednią poprawkę, klikając łącze pobierania umieszczone dalej w tym artykule lub skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:

Poniższy plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. W tym celu skorzystano z najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu udostępnienia pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach, które uniemożliwiają dokonywanie w pliku nieautoryzowanych zmian.

Wersja anglojęzyczna tej poprawki powinna mieć następujące atrybuty pliku (lub nowsze):
  Data    Godzina    Wersja   Rozmiar   Nazwa pliku  Platforma  ------------------------------------------------------------------------  29-07-99  12:53     4.00.1658  60 245   Vtcp.386   Windows 95                             + WinSock2

Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Więcej informacji
Stan licznika retransmisji protokołu TCP można obserwować korzystając z polecenia netstat -s.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu i odnoszące się do systemu Microsoft Windows NT, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
232512 TCP/IP may Retransmit Packets Prematurely
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące poprawek dla systemu Windows 95, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
161020 Implementing Windows 95 Updates
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące poprawek dla systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
206071 Ogólne informacje na temat poprawek dla systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 236926 — ostatni przegląd: 12/05/2015 15:12:02 — zmiana: 4.5

Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbgraphxlinkcritical kbnetwork kbprb KB236926
Opinia