Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

OFF2000: Błąd 1904 podczas instalacji pakietu Office 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL237294
***********************************************************************              - OSTRZEŻENIE -              ****   PONIŻSZE INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER WSTĘPNY       ****   I NIE ZOSTAŁY POTWIERDZONE ANI SPRAWDZONE PRZEZ    ****   FIRMĘ MICROSOFT. DO UŻYTKU NA WŁASNE RYZYKO.       ***********************************************************************
Symptomy
Podczas instalowania pakietu Microsoft Office 2000 może pojawić się komunikat o błędzie podobny do następującego:
Błąd 1904. Rejestracja pliku modułu ścieżka i nazwa pliku nie powiodła się. HRESULT -2147024894. Skontaktuj się z personelem pomocy technicznej.
gdzie ścieżka i nazwa pliku to określona nazwa pliku z pełną ścieżką do tego pliku.

Dostępne opcje to kliknięcie przycisku Anuluj, Ponów próbę lub Ignoruj. Po kliknięciu przycisku Anuluj pojawi się pytanie o zamknięcie Instalatora. Po kliknięciu przycisku Ponów próbę ponownie pojawi się opisany komunikat o błędzie. Po kliknięciu przycisku Ignoruj instalacja jest kontynuowana.
Przyczyna
Ten problem może się pojawić, jeśli występuje jeden z następujących warunków:
 • Plik jest niepoprawnie zainstalowany.
 • Plik jest uszkodzony.
 • Inne programy, na przykład programy rezydentne i antywirusowe, są uruchomione i używają jednej z wersji pliku.
Obejście problemu
Zastosuj jedno z następujących obejść, odpowiednie do danej sytuacji.

Kliknięcie przycisku Ignoruj

W większości sytuacji można bezpiecznie kliknąć przycisk Ignoruj. Instalacja pakietu Office 2000 kończy się pomyślnie i programy pakietu Office 2000 działają poprawnie.

Ręczne zarejestrowanie pliku

Aby ponownie zarejestrować określony plik w Rejestrze, pracując w systemie Microsoft Windows, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W oknie Otwórz wpisz następujące polecenie, a następnie kliknij przycisk OK.
  RegSvr32nazwa pliku
  gdzie nazwa pliku to nazwa pliku określonego w błędzie 1904.
Powinien pojawić się komunikat, że plik został poprawnie zarejestrowany. Jeśli pojawi się komunikat, że plik nie został zarejestrowany, spróbuj zastosować inne obejścia.

Czyste uruchomienie komputera

Upewnij się, że nie ma uruchomionych żadnych innych programów, w szczególności programów antywirusowych. Użyj opcji uruchomienia selektywnego, aby zapewnić, że komputer zostanie uruchomiony jako możliwie „czysty”. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z czystym uruchomieniem (czystym rozruchem), kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
129260Windows 95 Setup: Description and Troubleshooting Steps
192926Jak rozwiązywać problemy za pomocą czystego rozruchu systemu Windows 98
267288How to Perform a Clean Boot in Windows Millennium Edition

Opróżnienie katalogu Temp

Folder Temp może zawierać pliki, które zakłócają instalację pakietu Office. Aby usunąć te pliki, użyj metody odpowiedniej dla danego systemu operacyjnego.

Microsoft Windows NT 4.0 lub Microsoft Windows 2000

W systemie Microsoft Windows NT 4.0 przejdź do folderu Temp, który zazwyczaj znajduje się w folderze głównym dysku twardego z systemem (C:\Temp). Wyświetl zawartość folderu Temp (ze szczegółami) i usuń pliki, które nie zostały utworzone w danym dniu.

Microsoft Windows 95 lub Microsoft Windows 98

 1. Uruchom ponownie komputer. Gdy pojawi się ekran „Uruchamianie systemu Windows 95”, naciśnij klawisz F8, a następnie wybierz opcję Tylko wiersz polecenia trybu awaryjnego.

  W systemie Windows 98 przytrzymuj wciśnięty klawisz CTRL, dopóki nie pojawi się menu Menu startowe systemu Microsoft Windows 98, a następnie wybierz opcję Tylko wiersz polecenia trybu awaryjnego. W przypadku niektórych komputerów, aby wyświetlić Menu startowe systemu Microsoft Windows 98, można nacisnąć klawisz F8 zamiast CTRL.
 2. Wpisz polecenie set, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Sprawdź lokalizację zmiennej TEMP.
 3. Przejdź do folderu odczytanego w kroku 2. Jeśli na przykład zmienna TEMP jest ustawiona na wartość C:\WINDOWS\TEMP, wpisz następujący wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  cd\windows\temp
  Jeśli folder odczytany w kroku 2 nie istnieje, musisz go utworzyć. Możesz na przykład utworzyć na dysku twardym folder tymczasowy o nazwie win95tmp, wpisując w wierszu polecenia następujący wiersz:
  md c:\win95tmp
 4. Usuń wszelkie pliki tymczasowe znajdujące się w tym folderze. Pliki tymczasowe mają zazwyczaj rozszerzenie .tmp. Aby usunąć te pliki, wpisz następujący wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  del *.tmp
  UWAGA: Nie usuwaj tych plików z graficznego interfejsu użytkownika systemu Windows 95 (czyli po uruchomieniu systemu Windows 95), ponieważ system Windows 95 lub program systemu Windows może używać jednego z tych plików.

Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me)

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Informacje o systemie.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Narzędzie konfiguracji systemu.
 3. Kliknij kartę Środowisko i znajdź zmienną TEMP. Jeśli nie ma zmiennej TEMP, kliknij przycisk Nowy i wpisz TEMP jako nazwę zmiennej oraz C:\Windows\Temp jako wartość zmiennej. Kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Nie, gdy pojawi się monit o ponowne uruchomienie komputera.
 5. Włóż do stacji dysków dysk startowy systemu Windows Me.
 6. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Zamknij. Upewnij się, że na liście rozwijanej jest zaznaczona pozycja Uruchom ponownie. Kliknij przycisk OK.
 7. Po uruchomieniu systemu Windows i pojawieniu się wiersza polecenia wpisz następujące wiersze, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER:
  c:
  cd\windows\temp
  Jeśli folder cd\windows\temp nie istnieje, musisz go utworzyć. Folder tymczasowy możesz utworzyć na dysku twardym, wpisując w wierszu polecenia następujący wiersz:
  md c:\windows\temp
 8. Usuń wszelkie pliki tymczasowe znajdujące się w tym folderze. Pliki tymczasowe mają zazwyczaj rozszerzenie .tmp. Aby usunąć te pliki, wpisz następujący wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  del *.tmp

Zmienianie nazwy pliku lub plików

Użyj Eksploratora Windows, aby zlokalizować plik i zmienić jego nazwę, a następnie ponownie uruchom Instalatora.

Wyłączenie pamięci podręcznej stacji CD-ROM (tylko w systemie Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows Millennium Edition)

Spróbuj wyłączyć pamięć podręczną stacji CD-ROM. Może to sprawić, że stacja będzie bardziej niezawodna, ale może to również spowodować zmniejszenie wydajności. Aby wyłączyć pamięć podręczną stacji CD-ROM, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę System.
 3. Kliknij kartę Wydajność, a następnie kliknij przycisk System plików.
 4. Na karcie CD-ROM kliknij pozycję Brak odczytywania z wyprzedzeniem na liście Optymalizuj wzorzec dostępu dla.
 5. Przesuń suwak Dodatkowy rozmiar pamięci podręcznej w skrajne lewe położenie (ustawienie Mały), a następnie kliknij przycisk OK.
Materiały referencyjne
Aby wyświetlić więcej artykułów dotyczących rozwiązywania określonych błędów Instalatora pakietu Office, kliknij łącze poniżej: Aby wyświetlić więcej artykułów z informacjami ogólnymi na temat rozwiązywania błędów pakietu Office, kliknij łącze poniżej:
OFF2000 dtir 1904Error prj2000 project2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 237294 — ostatni przegląd: 10/18/2006 15:00:34 — zmiana: 3.1

 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • kbdta kberrmsg kbprb xlwinsetup KB237294
Opinia
dy>