Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak obejść limit rozmiaru pliku stronicowania wynoszący 4095 MB w systemie Windows

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ważne Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Streszczenie
Z dokumentacji systemu Windows wynika, że podczas ustawiania rozmiaru pliku stronicowania największy rozmiar, jaki można wybrać, wynosi 4095 megabajtów (MB). Limit ten nakłada funkcja mapowania stron używana w przypadku procesorów x86. Procesory te nie są w stanie obsłużyć większej liczby stron na plik stronicowania. Limit dotyczy jednego woluminu; w rzeczywistości, jeśli jest potrzebny większy plik stronicowania, można utworzyć wiele plików stronicowania o tym rozmiarze na jednym lub kilku dyskach. Jeśli nie są dostępne dodatkowe dyski ani woluminy, można utworzyć wiele plików stronicowania na jednym dysku, umieszczając je w osobnych folderach.

Jeden plik stronicowania o rozmiarze większym niż 4095 MB można jednak utworzyć na komputerze z systemem Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).

Uwagi Aby utworzyć większy plik stronicowania, trzeba załadować jądro rozszerzenia adresu fizycznego (PAE, Physical Address Extension). W systemie Windows Server 2003 jądro PAE jest automatycznie włączone, jeśli serwer korzysta z urządzeń typu Hot Add Memory (dodawanie pamięci bez wyłączania serwera). Ewentualnie można wymusić włączenie jądra PAE, dodając przełącznik /PAE w pliku Boot.ini.

Aby uzyskać pełny zrzut pamięci z komputerów wyposażonych w 4 GB pamięci RAM lub więcej, nadal trzeba używać przełącznika /MAXMEM w pliku Boot.ini. Aby było możliwe utworzenie zrzutu pamięci, jeden z plików stronicowania na partycji systemowej wciąż musi mieć rozmiar o 1 MB większy niż rozmiar pamięci RAM zainstalowanej w komputerze. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
108393 The /maxmem switch in the Windows Boot.ini file
Więcej informacji
Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.

Należy zauważyć, że odczytywanie lub zapisywanie pliku stronicowania tej wielkości może być kosztowne pod względem wydajności. Jeśli okaże się, że jest potrzebny plik stronicowania o takim rozmiarze, być może lepiej będzie dodać do komputera więcej pamięci RAM. Algorytm używany obecnie w systemie Windows do ustawienia domyślnego rozmiaru pliku stronicowania jest następujący:
 • Jeśli łączny rozmiar fizycznej pamięci RAM jest mniejszy niż 2 gigabajty (GB), dla pliku stronicowania jest ustawiany rozmiar 1,5 razy większy niż rozmiar pamięci RAM lub rozmiar 2 GB, w zależności od tego, który z tych rozmiarów jest mniejszy.
 • Jeśli łączny rozmiar fizycznej pamięci RAM jest równy lub większy niż 2 GB, ustawiany jest rozmiar domyślny równy 2 GB.
Aby utworzyć wiele plików stronicowania na jednym woluminie w celu obejścia limitu 4095 MB:
 1. Na wybranym dysku lub woluminie utwórz foldery dla poszczególnych plików stronicowania, które chcesz utworzyć. Na przykład: C:\plik_stronicowania1, C:\plik_stronicowania2 i C:\plik_stronicowania3.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W lewym okienku zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement
 4. Znajdź wartość Pagingfiles, a następnie kliknij ją dwukrotnie, aby ją otworzyć.
 5. Usuń wszelkie istniejące wartości i dodaj następujące:
  c:\plik_stronicowania1\pagefile.sys 3000 4000
  c:\plik_stronicowania2\pagefile.sys 3000 4000
  c:\plik_stronicowania3\pagefile.sys 3000 4000
 6. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij Edytor rejestru.
 7. Uruchom ponownie komputer, aby zmiany zostały uwzględnione.
 8. Otwórz ustawienia pamięci wirtualnej, aby sprawdzić właściwości pliku stronicowania. W tym celu wykonaj następujące kroki:

  Dostęp do ustawień pamięci wirtualnej na komputerze z systemem Windows 2000
  1. Na pulpicie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. Kliknij kartę Zaawansowane.
  3. Kliknij przycisk Opcje wydajności.
  4. Kliknij przycisk Zmień.
  Dostęp do ustawień pamięci wirtualnej na komputerze z systemem Windows XP lub Windows Server 2003
  1. Na pulpicie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. Kliknij kartę Zaawansowane.
  3. W obszarze Wydajność kliknij przycisk Ustawienia.
  4. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Zmień.
W tym przykładzie początkowy rozmiar pliku stronicowania wynosi 3000. Można by oszczędzić miejsce na dysku, ustawiając początkowy rozmiar dodatkowych plików stronicowania równy 0, tak aby miejsce na dysku było używane tylko w razie potrzeby. Podczas uruchamiania komputera jest ustawiana minimalna wartość początkowego rozmiaru pliku stronicowania. Jeśli rozmiar początkowy wynosi 3000, takie miejsce jest rezerwowane na dysku niezależnie od tego, czy jest używane.

Uwaga Aby uzyskać pełny zrzut pamięci z komputerów wyposażonych w 4 GB pamięci RAM lub więcej, nadal trzeba używać przełącznika /maxmem w pliku Boot.ini. Aby było możliwe utworzenie zrzutu pamięci, jeden z plików stronicowania na partycji systemowej wciąż musi mieć rozmiar o 1 MB większy niż rozmiar pamięci RAM zainstalowanej w komputerze.
4095 swap page file pagefile
Właściwości

Identyfikator artykułu: 237740 — ostatni przegląd: 10/26/2007 15:43:00 — zmiana: 6.4

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbhowto kbdiskmemory kbproductlink KB237740
Opinia