Połączenie z wirtualną siecią prywatną przestaje odpowiadać (zawiesza się) podczas odłączania

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL237751
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Może wystąpić jeden z następujących symptomów:
  • Podczas próby anulowania połączenia z wirtualną siecią prywatną (VPN) połączenie VPN przestaje odpowiadać (zawiesza się).
  • Po przekroczeniu limitu czasu połączenia z usługodawcą internetowym połączenie VPN może przestać odpowiadać (zawiesić się).
Przyczyna
Takie zachowanie może pojawić się wtedy, gdy sterownik protokołu PPTP (Point-to-Point Tunnelling Protocol) nie został poprawnie odłączony.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, uzyskaj aktualizację wirtualnej sieci prywatnej (VPN) dla systemu Windows 98 i program Dial-Up Networking (DUN) w wersji 1.3. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące aktualizacji połączenia VPN dla systemu Windows 98 i programu DUN w wersji 1.3., zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
191540VPN Update for Windows 98 and Dial-Up Networking 1.3 Available
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Właściwości

Identyfikator artykułu: 237751 — ostatni przegląd: 02/11/2014 21:52:28 — zmiana: 4.3

Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 95

  • kbnosurvey kbarchive dun win98 kbprb win95 KB237751
Opinia