PPT2000: Podczas rozpakowywania prezentacji połączone obrazy zostają utracone

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL238192
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Jeżeli pakuje się prezentację programu Microsoft PowerPoint, która zawiera połączone obrazy, a następnie wyświetla się rozpakowaną prezentację, łącza zostają uszkodzone i widać tylko symbole zastępcze obrazów w miejscach, w których powinny być połączone obrazy.
Przyczyna
Połączony obraz próbuje odwołać się do danych obrazu znajdujących się w folderze tymczasowym, z którego korzysta proces prezentacji przenośnej. Ponieważ obrazów już tam nie ma, użytkownik napotyka problem.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, uzyskaj najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Microsoft Office 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzyMicrosoft Knowledge Base:
276367 OFF2000: How to Obtain the Latest Office 2000 Service Pack
Aby tymczasowo obejść ten problem, użyj metody odpowiedniej do sytuacji.

Metoda 1: Jeżeli masz zainstalowany program PowerPoint

Jeżeli program PowerPoint jest zainstalowany na komputerze, na którym prezentacja została rozpakowana, otwórz program PowerPoint i ponownie wstaw połączone obrazy. Będą się znajdować w tym samym folderze co rozpakowana prezentacja.

Metoda 2: Jeżeli nie masz zainstalowanego programu PowerPoint

Jeżeli programu PowerPoint nie ma na komputerze, na którym prezentacja została rozpakowana, i używasz programu PowerPoint Viewer, skopiuj połączone pliki obrazów do folderu, do którego odwołuje się program PowerPoint. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Start kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenieCommand, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W oknie trybu MS-DOS wpisz polecenieSet |more, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Wyszukaj wiersz TEMP=ścieżkai zapisz ścieżkę (na przykład TEMP=C:\windows\temp).
 5. Wpisz polecenieExiti naciśnij klawisz ENTER, aby zamknąć okno trybu MS-DOS.
 6. W menuStartwskaż polecenieProgramy, a następnie kliknij polecenieEksplorator Windows.
 7. Wyszukaj i zaznacz folder, który zawiera rozpakowaną prezentację. W folderze będzie widać kilka plików obrazów. Trzymając wciśnięty klawisz CTRL, klikaj każdy połączony plik obrazu, który nie jest poprawnie wyświetlany w programie PowerPoint. Po zakończeniu tych czynności wszystkie obrazy powinny być wyróżnione.
 8. W menu Edycja kliknij polecenie Kopiuj.
 9. Przejdź do folderu z kroku 4. Zaznacz ostatni podfolder ścieżki, tak aby jego nazwa była wyróżniona w lewym okienku, a treść została wyświetlona w prawym okienku.
 10. W menuPlikwskaż polecenieNowy, a następnie kliknij polecenie Folder. Wpiszpngsetup, aby nazwać folder, i naciśnij klawisz ENTER.
 11. Kliknij dwukrotnie folderpngsetup.
 12. W menu Edycja kliknij polecenie Wklej.
Prezentacja powinna być teraz poprawnie wyświetlana w programie PowerPoint Viewer.
Obejście problemu
Firma Microsoft udostępniła dodatek do programu Microsoft PowerPoint, który umożliwia użytkownikowi konwersję wszystkich połączonych obrazów w prezentacji na obrazy osadzone. Ten dodatek jest użyteczny w czasie próby obejścia problemów z prezentacjami przenośnymi, których obrazy połączone nie zostają dołączone do spakowanej prezentacji. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
282943 PPT2000: PowerPoint Add-in for Embedding Linked Images
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą". Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla pakietu Microsoft Office 2000.
trójkąt okrąg kwadrat prostokąt brakujący pole konspekt czarny niebieski czerwony zielony mały małe górny lewy róg ppt9 ppt2k ppt9.0 9 9,0 2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 238192 — ostatni przegląd: 01/24/2014 07:11:07 — zmiana: 1.0

 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbbug kboffice2000sp2fix kboffice2000presp2fix kbviewer kbdta kbpending kbgraphic KB238192
Opinia